Skip to Content

Welke bedrijven kunnen Europa helpen om zijn "Fit for 55" plannen te realiseren?

23 augustus 2021

De voorstellen van Europa om de uitstoot te verminderen zouden een grote impact kunnen hebben op de economie van de regio. Schroders vroeg zijn beleggingsexperts welke industrieën en bedrijven volgens hen het meest baat zouden kunnen hebben bij deze voorstellen, indien ze worden uitgevoerd.

Vorige maand heeft de Europese Commissie haar "Fit for 55" voorstellen gepubliceerd. Daarin wordt uiteengezet hoe de Europese Unie haar juridisch bindende doelstelling zou moeten bereiken om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen tot 55% onder het niveau van 1990. Die doelstelling zal een belangrijke mijlpaal zijn op de weg om tegen 2050 tot netto nulemissies te komen.

De EU heeft al enige vooruitgang geboekt. Er is echter nog een lange weg te gaan. De "Fit for 55" voorstellen zijn breed en zullen veel discussies oproepen. De onderhandelingen zullen naar verwachting ongeveer twee jaar duren. De voorstellen zouden uitmonden in een hervorming van de Europese economie. Ze zouden een grote impact kunnen hebben op Europese bedrijven en op de vraag naar de producten en diensten die zij aanbieden. De grootste begunstigden zijn echter misschien niet degene die u zou verwachten.

Schroders vroeg zijn beleggingsexperts welke industrieën en bedrijven volgens hen het meest baat zouden kunnen hebben bij deze voorstellen, indien ze worden uitgevoerd.

Leveranciers vs OEM's inzake wind- en zonne-energie

Martin Skanberg, European Equities Fund Manager bij Schroders : "Gelet op de doelstelling om het aandeel van hernieuwbare energie op te trekken naar 40%, zou u er kunnen van uitgaan dat bedrijven aals windturbinefabrikanten de grote winnaars zouden zijn. In feite kunnen ze het evenwel moeilijk hebben om er financieel wel bij te varen omwille van de dubbele druk op de winstgevendheid: ten eerste de prijsdalingen die nodig zijn om het gebruik van hernieuwbare energie aan te wakkeren, en ten tweede de toenemende druk op de grondstoffenprijzen (vooral staal) die de kosten hoger stuwen.

In plaats daarvan is het mogelijk dat de bedrijven die er het meest baat bij hebben de leveranciers zijn die producten leveren aan de industrie van de schone energie in plaats van de fabrikanten van originele apparatuur (OEM's). "Chemiebedrijven zijn een belangrijk onderdeel van de toeleveringsketen die groene energie mogelijk maakt. Een voorbeeld is het Duitse bedrijf Wacker Chemie, een toonaangevende leverancier van polysiliconen die nodig zijn voor zonnecellen. Binnen de tak van de windenergie zou een voorbeeld het Sweedse SKF kunnen zijn, dat heavy-duty kogellagers vervaardigt die nodig zijn voor windturbines maar die ook in tal van andere toepassingen worden gebruikt."

Betere gebouwen

Gebouwen zijn goed voor 40% van de verbruikte energie en 36% van de energiegerelateerde uitstoot van broeikasgassen. Daarom zal zowel in de bouwfase als voor de renovatie van bestaande gebouwen een focus moeten worden gelegd op energie-efficiëntie.

Paul Griffin, fondsbeheerder European Equities bij Schroders: "Een bedrijf met producten die in de hele bouwsector worden gebruikt is het Zwitserse Sika. Het innoveert met een brede waaier aan zogenoemde waterreducerende admixtures die ervoor kunnen zorgen dat beton sterker wordt en dat er elk jaar aanzienlijk minder water wordt gebruikt bij de productie van beton. Daarnaast zijn er hun “building envelope systems” - de dakmembranen, afdichtingen en de mortel die gebruikt worden om de buitenste schelp van een gebouw te bouwen. Het introduceren van doeltreffende isolatie-, afdichtings- en beglazingssystemen kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van de energie die nodig is om het gebouw te verwarmen."

Schonere auto's

De voorstellen van de Europese Commissie voor het wegvervoer omvatten een vermindering met 55% van de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s en bestelwagens tegen 2030, oplopend tot 100% in 2035. Dat betekent dat we nog een periode van 15 jaar hebben om de laatste benzine- en dieselauto’s uit het straatbeeld te doen verdwijnen om tijdig de doelstelling van netto nulemissies van 2050 te behalen.

Scott MacLennan, fondsbeheerder European Equities bij Schroders: "Voor veel mensen is Tesla nog altijd het bedrijf dat het meest geassocieerd wordt met elektrische voertuigen, maar in Europa heeft Volkswagen zichzelf omgevormd tot een toonaangevende speler op het vlak van elektrische voertuigen en investeert het ook in batterijtechnologie. Het tempo van de veranderingen in de sector is bijzonder snel. Toch leeft er soms nog altijd een perceptie dat de oudere autobouwers niet kunnen uitgroeien tot toonaangevende spelers op het vlak van elektrische voertuigen. Dergelijke verouderde percepties kunnen ertoe leiden dat aandelen verkeerd worden geprijsd, en andere beleggers kunnen hier voordeel uit halen."

Ook zouden sommige leveranciers een toegenomen vraag naar hun producten kunnen zien. Nicholette MacDonald-Brown, Head of European Blend bij Schroders : "Johnson Matthey is op verschillende manieren blootgesteld aan de opmars van milieuvriendelijk transport. Zijn katalysatoren kunnen worden gemonteerd op bestaande benzine-, diesel- of hybride voertuigen om vervuilende emissies te verminderen. Het maakt ook katalysatorgecoating membranen die onderdeel zijn van een waterstofbrandstofcel. Het bedrijf is ook actief in batterijmaterialen. Het ontwikkelt nikkelrijke kathodematerialen die batterijen een hoge energiedichtheid kunnen geven, terwijl de hoeveelheid kobalt die nodig is, wordt verminderd. Dit is belangrijk omdat kobalt niet alleen duur is maar ook grotendeels gewonnen wordt in landen waar er bezorgdheid bestaat over uitbuiting van arbeidskrachten."

Toekomstige brandstoffen

Waterstof en batterijen zijn niet de enige brandstoffen die de EU zouden kunnen helpen bij het bereiken van de "Fit for 55" voorstellen. Ook biobrandstoffen spelen een rol. Scott MacLennan: "Biobrandstofbedrijven zoals het Findse Neste bieden een oplossing voor de dieselvoertuigen die op onze wegen blijven rijden. Neste heeft een hernieuwbaar dieselproduct dat in plaats van gewone diesel kan worden gebruikt. Het heeft ook een duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) ontwikkeld, die al door sommige luchtvaartmaatschappijen wordt gebruikt."

Duurzame vliegtuigbrandstof wordt momenteel slechts in kleine hoeveelheden gebruikt. Het ziet er echter naar uit dat de vraag snel zal toenemen aangezien de voorstellen van de Europese Commissie een vereiste omvatten om de hoeveelheid SAF die gemengd wordt in het vliegtuigbrandstofmengsel te verhogen van 2% in 2025 naar 5% in 2030 en naar 63% in 2050.

Net als bij batterijen is er echter nog werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat biobrandstoffen zo duurzaam mogelijk worden geproduceerd.

Terug naar het spoor

Het spoor is al een van de meest milieuvriendelijke opties om transport koolstofvrij te maken. Paul Griffin: "Er zijn al aanzienlijke investeringen voorzien voor de spoorwegnetwerken over het hele continent. Deze plannen omvatten nieuwe hogesnelheidscorridors en ook de modernisering van regionale en grootstedelijke lijnen. Er zijn enkele minder vanzelfsprekende bedrijven die interessante investeringen op dit vlak zouden kunnen doen. Knorr Bremse, de toonaangevende fabrikant van remmen voor treinen en vrachtwagens, is er een van. Het online boekingsplatform Trainline is een ander voorbeeld."

Koolstofgrensbelasting

De "Fit for 55" voorstellen omvatten ook maatregelen om ervoor te zorgen dat duurzame inspanningen die geleverd worden door Europese bedrijven niet teniet worden gedaan door goedkopere aanbiedingen van vervuilende overzeese concurrenten. Martin Skanberg: "Door koolstofgrensheffingen in het leven te roepen en de koolstofprijs op te drijven, kan Europa het gebruik van koolstofarme grondstoffen bevorderen. Dit omvat het onrechtstreeks beschermen van leveranciers uit de EU tegen oneerlijke buitenlandse concurrentie. De drie Europese bedrijven die roestvrij staal produceren (Outokumpu, Aperam en Acerinox) maken bijvoorbeeld allemaal koolstofarm staal en zouden als gevolg nu een grotere bescherming en een veel hogere winstgevendheid kunnen genieten."

Landbouw

Tegen 2035 zou de EU er moeten naar streven om te komen tot klimaatneutraliteit binnen de sectoren landgebruik, bos- en landbouw. Hieronder vallen niet-CO2-emissies in de landbouw, zoals de emissies van meststoffen en vee. Methaan is een belangrijk gas om hier aan te pakken, omdat het warmteopvangpotentieel ervan 20 keer hoger ligt dan dat van koolstofdioxide. Paul Griffin: "DSM, leverancier van voedingsproducten voor zowel mens als dier, heeft een additief voor dierenvoeding ontwikkeld om de uitstoot van methaan door runderen aan te pakken. Mocht het product een commercieel stadium bereiken, zou dit een belangrijke stap kunnen zijn om de veehouderij duurzamer te maken."

"De “Fit for 55” voorstellen vertegenwoordigen een uitgelezen kans voor Europa om zijn economie om te vormen met het oog op een koolstofarme toekomst en dit zal aanzienlijke gevolgen hebben voor aandelen,” verklaarde Nicholette MacDonald-Brown. "Als beleggers die duurzaamheid opnemen in onze fundamentele analyse, denken we dat de beste rendementen zullen worden behaald door verder te kijken dan de krantenkoppen en de meest voor de hand liggende winnaars. In plaats daarvan zijn wij voorstander van een meer genuanceerde aanpak: kijken naar leveranciers en OEM's bijvoorbeeld, en bedrijven die innoveren. Het is ook cruciaal om rekening te houden met factoren zoals kostprijs en concurrentiedruk, de kracht van het bedrijfsmodel en natuurlijk waardering."  

Lees het volledige artikel in Welke bedrijven kunnen Europa helpen om zijn "Fit for 55" plannen te realiseren? door Schroders.

Perscontacten

Wim Heirbaut Press and media relations, BeFirm
Tânia Jerónimo Cabral Head of Marketing Schroders Benelux, Schroders
Over Schroders

Schroders plc

Als wereldwijd actieve vermogensbeheerder beheren wij op actieve en verantwoorde wijze beleggingen voor een breed scala aan instellingen en particulieren, om hen te helpen hun financiële doelen te bereiken en zich voor te bereiden op de toekomst. De wereld verandert voortdurend en omdat onze klanten centraal staan in alles wat we doen, begrijpen we dat we ons bedrijf moeten blijven aanpassen en ontwikkelen in lijn met wat voor onze klanten nu en in de toekomst het belangrijkst is.

Ons voortdurende succes is gebaseerd op een geschiedenis van ervaring en expertise, waarbij we met onze klanten samenwerken om innovatieve producten en oplossingen te ontwikkelen in onze vijf business domeinen bestaande uit Private Assets & Alternatives, Solutions, Mutual Funds, Institutional en Wealth Management en beleggen in een breed scala aan activa en regio's. Door de combinatie van ons streven naar actief beheer en onze focus op duurzaamheid zijn onze strategische capaciteiten erop gericht positieve resultaten voor onze klanten te behalen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de activa van onze klanten ter waarde van € 815,8 miljard*, die lokaal worden beheerd door 42 beleggingsteams wereldwijd. Als wereldwijd bedrijf met meer dan 5.500 getalenteerde medewerkers verspreid over 37 locaties, zijn wij in staat dicht bij onze klanten te blijven en hun behoeften te begrijpen. Wij hebben meer dan 200 jaar ervaring in beleggen en innovatie en blijven ons inzetten voor een betere toekomst door verantwoord te beleggen voor onze klanten.

Meer informatie over Schroders vindt u op www.schroders.com.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België. 

*Gegevens per 30 juni 2021

Schroders