Wat kunnen obligatiebeleggers van 2022 verwachten?

In 2022 vertraagt de economische groei en komen de centrale banken in actie. Het gevolg hiervan is dat de wereldeconomie in 2022 volatieler zal zijn, zo menen de fixed income beleggingsexperts van Schroders.

Zij trekken drie belangrijke lessen uit het bijzondere afgelopen jaar.

  • De huidige economische cyclus heeft zich snel ontwikkeld, veel sneller dan het herstel na de financiële crisis. Dit is te danken aan de combinatie van zowel monetaire als budgettaire beleidssteun en de unieke aard van de schok.
  • De Covid-pandemie had ingrijpende gevolgen voor niet alleen de wereldwijde totale vraag, maar in cruciale mate ook voor het totale aanbod. Als gevolg daarvan zijn de afwegingen tussen groei en inflatie genuanceerder en ingewikkelder geworden, maar is het voor economen, beleggers en centrale banken ook van vitaal belang om ze goed te begrijpen.
  • Er zijn grenzen aan de tolerantie van centrale banken voor inflatie. Cruciaal is dat zij bereid zijn het accommoderende beleid af te bouwen zodra deze tolerantie wordt overschreden. Schroders ziet dat het belang dat centrale banken hechten aan "forward guidance" afneemt ten gunste van "optionaliteit". Naar verwachting zal dit aanhouden tot ver na 2022.

Naarmate 2022 nadert, zal volgens Schroders duidelijker worden dat de groei in de tweede helft van 2021 gepiekt heeft. Volgend jaar blijft de groei weliswaar boven het trendmatige niveau, maar vertraagt hij wel, waarschijnlijk als gevolg van de groeivertraging in China. In deze omgeving verwacht Schroders geen aanzienlijke stijgingen van de obligatierendementen, vooral niet bij middellange en langere looptijden. Deze rendementen worden bepaald door de dynamiek van de wereldwijde groei en structurele kenmerken zoals de schuldniveaus. 

Story image

Impact voor beleggers

De belangrijke centrale banken roeren zich steeds meer. Zij zijn vooral bezig ervoor te zorgen dat de inflatie geen aanhoudende bedreiging wordt. Dit jaar hebben zij zich te vaak laten verrassen door de hoge inflatiecijfers. Schroders denkt dat de verandering in toon zal aanhouden in 2022. Dit is onlangs duidelijk gebleken bij de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve in december toen een meer hawkish houding werd aangenomen.

Volgens Schroders heeft dit duidelijke beleggingsimplicaties.

  • Een combinatie van een afnemend groeimomentum, ook al is dat in absolute termen nog steeds sterk, en een meer hawkish Fed zou moeten leiden tot een verdere afvlakking van de rentecurves en een ondersteuning van de Amerikaanse dollar ten opzichte van andere valuta’s.
  • Sommige centrale banken, vooral in de opkomende markten, staan veel verder in het normaliseringsproces en dus dichter bij het eindpunt. Volgens Schroders kunnen longposities in lokale valuta's in sommige van deze opkomende markten in het eerste kwartaal van 2022 aantrekkelijk worden. Dit hangt samen met het standpunt van Schroders dat het hoogtepunt van de cyclische inflatiedruk nabij is of misschien al is gepasseerd. De inflatie zal in 2022 waarschijnlijk hoog blijven in absolute termen, aangezien de prijsdruk in de goederensector zich uitbreidt tot de dienstensector van de economie. Bovendien zijn de loonstijgingen in 2021 fors. Maar de belangrijkste ontwikkeling voor de markten zal zijn of en, wat waarschijnlijker is, wanneer de nominale inflatie piekt, zelfs als de inflatiedruk op middellange termijn dat niet heeft gedaan. De correlatie tussen de algemene inflatie en de inflatiegerelateerde activa is hoog. Zodra de nominale inflatie piekt, zal dit ook in deze activa zichtbaar moeten zijn, waarbij een verschuiving naar een strakker beleid van de centrale banken een verdere tegenwind kan vormen.
  • De vooruitzichten voor risicovollere activa, zoals bedrijfsobligaties, zijn minder aantrekkelijk dan in 2021. Dit strookt ook met de visie van Schroders dat de centrale banken meer aandacht krijgen voor de wereldwijde inflatierisico's en dat de huidige cyclus al heeft gepiekt. 

Het is nog te vroeg om ronduit negatief te worden over obligaties, zeker zolang de economische groei niet sterker vertraagt dan in het basisscenario. Wel denkt Schroders dat de macro-omgeving duidelijk overgaat in een mid-cycle dynamiek, waarin meer nadruk komt te liggen op sectorrotatie binnen deze beleggingscategorie. De grotere volatiliteit veroorzaakt door de centrale banken en de obligatiemarkten zou moeten doorsijpelen naar de risicovollere beleggingen, wat volop kansen biedt maar ook geduld vergt.

Lees ook

Perscontacten

Wim Heirbaut Press and media relations, BeFirm
Tânia Jerónimo Cabral Head of Marketing Schroders Benelux, Schroders
Over Schroders

Schroders plc

Als wereldwijd actieve vermogensbeheerder beheren wij op actieve en verantwoorde wijze beleggingen voor een breed scala aan instellingen en particulieren, om hen te helpen hun financiële doelen te bereiken en zich voor te bereiden op de toekomst. De wereld verandert voortdurend en omdat onze klanten centraal staan in alles wat we doen, begrijpen we dat we ons bedrijf moeten blijven aanpassen en ontwikkelen in lijn met wat voor onze klanten nu en in de toekomst het belangrijkst is.

Ons voortdurende succes is gebaseerd op een geschiedenis van ervaring en expertise, waarbij we met onze klanten samenwerken om innovatieve producten en oplossingen te ontwikkelen in onze vijf business domeinen bestaande uit Private Assets & Alternatives, Solutions, Mutual Funds, Institutional en Wealth Management en beleggen in een breed scala aan activa en regio's. Door de combinatie van ons streven naar actief beheer en onze focus op duurzaamheid zijn onze strategische capaciteiten erop gericht positieve resultaten voor onze klanten te behalen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de activa van onze klanten ter waarde van € 815,8 miljard*, die lokaal worden beheerd door 42 beleggingsteams wereldwijd. Als wereldwijd bedrijf met meer dan 5.500 getalenteerde medewerkers verspreid over 37 locaties, zijn wij in staat dicht bij onze klanten te blijven en hun behoeften te begrijpen. Wij hebben meer dan 200 jaar ervaring in beleggen en innovatie en blijven ons inzetten voor een betere toekomst door verantwoord te beleggen voor onze klanten.

Meer informatie over Schroders vindt u op www.schroders.com.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België. 

*Gegevens per 30 juni 2021

Schroders