Waarom vastgoedbeleggers rekening moeten houden met de extreme hitte in wereldsteden

Naarmate hittegolven vaker voorkomen, zullen gebouwen in stadscentra aangepast moeten worden. Voor vastgoedbeleggers in wereldsteden wordt het steeds belangrijker om weergegevens nauwlettend in de gaten te houden, stelt Tom Walker, Co-Head of Global Listed Real Assets, bij Schroders.

Als vastgoedbelegger in wereldsteden maakt Schroders sinds 2019 gebruik van geospatiale milieugegevens om de belangrijkste milieurisico's van haar beleggingen in kaart te brengen. Het aantal recente hittegolven in Europa toont aan hoe belangrijk het is zich bewust te zijn van deze milieurisico's. Fijnmazige weergegevens vormen voor Schroders een belangrijke troef, waarin het al vele jaren heeft geïnvesteerd.

Schroders heeft toegang tot weergegevens over de hele planeet met een interval van 30 kilometer, waarbij variabelen zoals temperatuur en neerslag elk uur worden verzameld. Dit helpt Schroders bij het visualiseren van de recente hittegolven die deze zomer de grote Europese steden hebben geteisterd. Deze milieugegevens helpen de historische context van de hitte te analyseren en te begrijpen hoe ongewoon de recente gebeurtenissen waren.

Om deze extreme gebeurtenis in de juiste context te plaatsen, kan Schroders alle julidagen in alle Europese wereldsteden van de afgelopen 10 jaar op één histogram plotten en vervolgens de recente hittegolf in Londen uit de verdeling pikken. De ongeveer 36,5°C die op 18 juli 2022 in Londen werd gemeten, was heter dan 98% van alle julidagen in Europese wereldsteden in de afgelopen 10 jaar, en 19 juli was met ongeveer 39°C heter dan 99%.

Story image

Zoals uit de onderstaande afbeelding blijkt, is een oppervlaktetemperatuur van ongeveer 40°C voor Londen weliswaar zeer ongebruikelijk, maar sommige Europese steden zoals Parijs, Rome en Madrid kennen regelmatig dergelijke pieken. Deze steden vormen het grootste deel van de rechterstaart van de vorige verdeling, rechts van de rode stippellijnen.

Story image

Het belang van de schijnbare temperatuur

Schroders houdt ook de gevolgen van klimaatverandering op de temperatuur in Zuid-Azië in de gaten. Het cijfer dat het vaakst in de media wordt vermeld, is de luchttemperatuur net boven het aardoppervlak is (in de grafiek hierboven aangegeven als ‘oppervlaktetemperatuur'). Maar wat mensen als temperatuur waarnemen, is belangrijker voor het comfort.

De schijnbare temperatuur of gevoelstemperatuur is het temperatuurequivalent dat door de mens wordt waargenomen, veroorzaakt door de gecombineerde effecten van luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en windsnelheid.

Als deze maatstaf voor Europese steden wordt gehanteerd om de vergelijking met Zuid-Aziatische steden te maken, dan is het duidelijk dat Europa nog een lange weg te gaan heeft voordat haar steden even oncomfortabel worden als die in Zuid-Azië.

Story image

Door de invloed van de vochtigheid en de windsnelheid voelde het koeler aan dan de ongeveer 39 graden Celsius die op 19 juli 2022 in Londen als oppervlaktetemperatuur werd gemeten. In Delhi daarentegen voelt het regelmatig een volle 10 graden warmer aan dan de werkelijke temperatuur.  

Story image

Naarmate de effecten van de klimaatverandering in stedelijke omgevingen van Zuid-Azië tot Midden- en Noord-Europa duidelijker worden, zullen infrastructuur, kantoren en sociale ruimten onder steeds grotere druk komen te staan om zich aan te passen.

Airconditioning helpt op korte termijn om klanten tevreden te houden; kantoren zonder airconditioning zullen snel tweederangs gebouwen worden. De groei van airconditioning zal echter de koolstofvoetafdruk van deze ruimten verder doen toenemen.

Op middellange termijn verwacht Schroders dat in gebouwen meer architectonische innovaties gebruikt zullen worden om licht te weerkaatsen, de warmteopslag tot een minimum te beperken en de luchtcirculatie en -ventilatie te verbeteren. Ook in de stedenbouw zal men zich bewust moet worden van de noodzaak om stedelijke "warmte-eilanden" te verminderen en moet de aanleg en integratie van groene ruimten in stadscentra worden aangemoedigd.

Lees ook Hot in the city: why investors should care about soaring temperatures, door Tom Walker, Co-Head of Global Listed Real Assets, bij Schroders.

Tom Walker
Tom Walker

Perscontacten

Wim Heirbaut Press and media relations, BeFirm
Tânia Jerónimo Cabral Head of Marketing Schroders Benelux, Schroders
Over Schroders

Schroders plc

Schroders werd opgericht in 1804 en is een van de grootste onafhankelijke beleggingsondernemingen in Europa, met een beheerd vermogen van €871,3 miljard (stand per 31 december 2021). De oprichtersfamilie is nog steeds een belangrijke aandeelhouder en bezit ongeveer 48% van de stemgerechtigde aandelen. Al die jaren heeft Schroders sterke financiële resultaten weten te behalen. Het heeft een beurswaarde van circa £8 miljard en heeft meer dan 5700 mensen in dienst, verspreid over 37 locaties.

Schroders onderscheidt zich door een zeer gevarieerd bedrijfsmodel, zowel wat regio's, beleggingscategorieën als klantenkring betreft. De activiteiten zijn onderverdeeld in vijf gebieden: institutioneel, beleggingsfondsen, private assets, alternatieve beleggingen en wealth management. Dit maakt het mogelijk innovatieve producten en oplossingen aan te bieden, die zijn afgestemd op de behoeften van uiteenlopende klanten waaronder verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, staatsbeleggingsfondsen, universiteitsfondsen en stichtingen. Daarnaast werkt Schroders ook voor eindklanten, via de relatie met distributeurs, financieel adviseurs en online platforms. Schroders' wealth management activiteiten komen voort uit zijn strategische ambitie om klanten, groot en klein, te ondersteunen bij hun financiële planning en het beheer van hun vermogen.

In de toekomst wil Schroders zijn vermogensbeheeractiviteiten verder uitbreiden, nauwere relaties met eindklanten opbouwen en de activiteiten in private assets en alternatieve beleggingen intensiveren. Daarbij staat één doel voorop: uitstekende beleggingsresultaten voor de klanten behalen door actief beheer. Hun kapitaal wordt belegd in duurzame en toekomstgerichte ondernemingen om positieve veranderingen in de wereld te versnellen. De bedrijfsfilosofie van Schroders berust namelijk op de overtuiging dat goede resultaten voor de klanten tot goede resultaten voor de aandeelhouders en alle andere stakeholders leiden.

Uitgegeven door Schroder Investment Management Limited. Registratienr. 1893220 Engeland. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.  Indien u regelmatige updates via e-mail wenst te ontvangen, kunt u zich online op www.schroders.com registeren voor onze nieuwsservice.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België.

Schroders