Strijd tegen klimaatverandering vereist snel meer investeringen

Dit jaar zagen we duidelijke waarschuwingen voor de verwoestende gevolgen van de klimaatverandering. Felix Odey van Schroders bekijkt wat dit betekent voor beleggingen in de waardeketens van voeding, water en energie en zijn collega Alexander Monk stelt dat de huidige energiecrisis een enorme impuls kan geven aan de groei van duurzame energie.

Tijd dringt

De druk op het mondiale voedsel- en watersysteem neemt toe als gevolg van de klimaatverandering. De tijd dringt om de stijging van de temperatuur op aarde tegen te gaan. Uit een rapport van het IPCC blijkt duidelijk dat er nu al onomkeerbare gevolgen van de klimaatverandering te zien zijn. De gevolgen kunnen waarschijnlijk catastrofaal zijn als niet onmiddellijk drastische maatregelen worden genomen in alle sectoren en landen.

De wereld staat dus voor ingrijpende veranderingen. Er moet snel een einde komen aan de uitstoot van koolstofdioxide en methaan. Daar zijn meer investeringen voor nodig om te voorkomen dat de zeespiegel stijgt, extreme weersomstandigheden zich voordoen en de wereldvoedselvoorziening bedreigd wordt. Meer dan 40% van de wereldbevolking is volgens het IPCC zeer kwetsbaar voor klimaatverandering. De wereldbevolking zal tegen 2050 naar verwachting tot meer dan 10 miljard mensen groeien, waardoor 70% meer voedsel en water nodig is dan in 2010.

Natuurlijke en technologische oplossingen

De voedselproductie is verantwoordelijk voor 25% van de uitstoot van broeikasgassen, 65% van het zoetwatergebruik en 40% van het landgebruik, waarbij de voedselproductie vaak plaatsvindt in de nabijheid van of zelfs gebruik maakt van belangrijke stabiliserende ecosystemen, zoals de oceaan of regenwouden. De milieuschade moet tot een minimum beperkt worden, maar ook het herstel van deze natuurlijke rijkdommen moet bevorderd worden. Odey onderstreept het belang van op de natuur gebaseerde oplossingen en technologieën om voedsel en energie te produceren.

Welke rol spelen beleggers?

Veranderingen in de waardeketens voor energie, voedsel en water zullen een enorme herverdeling van kapitaal veroorzaken. Traditioneel diende dit soort kapitaalverschuivingen als een katalysator voor de aandelenkoersen van die ondernemingen die er met succes in slaagden rendement te halen uit hogere kapitaaluitgaven.

De veranderingen die nodig zijn in systemen als energie, voedsel en water staan nog in de kinderschoenen. Over het geheel genomen zullen de investeringen in de landbouw- en landsectoren drie- tot zesmaal zo hoog moeten worden als nu om de klimaatverandering effectief tegen te gaan.

Investeerders, bedrijven, regeringen en organisaties zoals het IPCC moeten ervoor zorgen dat data, kapitaal en regelgeving op elkaar afgestemd geraken om de nodige veranderingen efficiënt aan te sturen voordat het nog lastiger en moeilijker wordt om ze door te voeren.

Energiecrisis versnelt vergroening 

De huidige energiecrisis is een katalysator voor hernieuwbare energie. De kosten van elektriciteit opgewekt met hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon zijn de laatste jaren drastisch gedaald. Ze zijn al lang vergelijkbaar met - of zelfs goedkoper dan - stroom opgewekt met fossiele brandstoffen. Dit betekent dat hernieuwbare energie, inclusief hernieuwbare brandstoffen, aantrekkelijker wordt.

Het kostenargument was al grotendeels in het voordeel van wind- en zonne-energie, zelfs vóór de recente kostenstijgingen van fossiele brandstoffen. Maar naarmate de gasprijs stijgt beginnen ook de kosten van andere opkomende hernieuwbare technologieën concurrentiëler te worden. Alexander Monk, fondsbeheerder Global Resource Equities, wijst op ammoniak, dat op een hernieuwbare en CO2-vrije manier geproduceerd kan worden. Een manier om groene ammoniak te maken is het gebruik van waterstof uit waterelektrolyse, met behulp van hernieuwbare energie. Groene ammoniak kent verschillende toepassingen. Bijvoorbeeld voor de opslag en het vervoer van energie uit hernieuwbare energiecentrales. Of als brandstof om de scheepvaart CO2-vrij te maken. Qua kosten zijn hernieuwbare brandstoffen zoals groene ammoniak of groene waterstof momenteel interessant.

Lees ook

Perscontacten

Wim Heirbaut Press and media relations, BeFirm
Tânia Jerónimo Cabral Head of Marketing Schroders Benelux, Schroders
Over Schroders

Schroders plc

Schroders werd opgericht in 1804 en is een van de grootste onafhankelijke beleggingsondernemingen in Europa, met een beheerd vermogen van €871,3 miljard (stand per 31 december 2021). De oprichtersfamilie is nog steeds een belangrijke aandeelhouder en bezit ongeveer 48% van de stemgerechtigde aandelen. Al die jaren heeft Schroders sterke financiële resultaten weten te behalen. Het heeft een beurswaarde van circa £8 miljard en heeft meer dan 5700 mensen in dienst, verspreid over 37 locaties.

Schroders onderscheidt zich door een zeer gevarieerd bedrijfsmodel, zowel wat regio's, beleggingscategorieën als klantenkring betreft. De activiteiten zijn onderverdeeld in vijf gebieden: institutioneel, beleggingsfondsen, private assets, alternatieve beleggingen en wealth management. Dit maakt het mogelijk innovatieve producten en oplossingen aan te bieden, die zijn afgestemd op de behoeften van uiteenlopende klanten waaronder verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, staatsbeleggingsfondsen, universiteitsfondsen en stichtingen. Daarnaast werkt Schroders ook voor eindklanten, via de relatie met distributeurs, financieel adviseurs en online platforms. Schroders' wealth management activiteiten komen voort uit zijn strategische ambitie om klanten, groot en klein, te ondersteunen bij hun financiële planning en het beheer van hun vermogen.

In de toekomst wil Schroders zijn vermogensbeheeractiviteiten verder uitbreiden, nauwere relaties met eindklanten opbouwen en de activiteiten in private assets en alternatieve beleggingen intensiveren. Daarbij staat één doel voorop: uitstekende beleggingsresultaten voor de klanten behalen door actief beheer. Hun kapitaal wordt belegd in duurzame en toekomstgerichte ondernemingen om positieve veranderingen in de wereld te versnellen. De bedrijfsfilosofie van Schroders berust namelijk op de overtuiging dat goede resultaten voor de klanten tot goede resultaten voor de aandeelhouders en alle andere stakeholders leiden.

Uitgegeven door Schroder Investment Management Limited. Registratienr. 1893220 Engeland. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.  Indien u regelmatige updates via e-mail wenst te ontvangen, kunt u zich online op www.schroders.com registeren voor onze nieuwsservice.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België.

Schroders