Regimeverandering – de impact op activa-allocatie

In 2022 daalden zowel aandelen als obligaties synchroon, wat vragen opriep over de functie van deze beleggingen binnen portefeuilles en hun correlatie. Moeten we de historische constructie van een beleggingsportefeuille heroverwegen, vragen Lesley-Ann Morgan en Patrick Brenner, multi-asset specialisten bij Schroders, zich af.

Het hoge rendement op zowel aandelen als obligaties heeft het totale beleggingsrendement sinds de wereldwijde financiële crisis in 2009 stevig gestimuleerd. Maar in 2022 presteerden aandelen en obligaties beide bedroevend als gevolg van de inflatie- en groeizorgen. Voor een standaard "60/40"-portefeuille (60% wereldwijde aandelen en 40% obligaties) was 2022 het slechtste jaar (-14,4%) van de afgelopen 50 jaar, afgezien van de wereldwijde financiële crisis. 

Regimeverandering

Vermogensbezitters en beleggers zien zich geconfronteerd met een nieuw regime waarin obligaties de beleggingsportefeuilles niet langer bescherming bieden tegen een koersdaling van aandelen. Verschillende belangrijke trends zullen de beleggingsvooruitzichten op de middellange termijn bepalen. Het gaat met name om een  ‘Regimeverandering'.

  • De centrale banken zullen prioriteit geven aan het beheersen van de inflatie boven groei. 
  • De overheden zullen reageren met een actiever begrotingsbeleid. 
  • Er komen nog meer uitdagingen voor de globalisering. 
  • Bedrijven zullen inspelen op hogere kosten door te investeren in technologie. 
  • De reactie op klimaatverandering zal versnellen. 

Beleggingsimplicaties van deze regimeverandering

Wat zijn de beleggingsimplicaties van de regimeverandering voor liquide beleggingen, wat is de impact op correlaties en hoe moeten beleggers rekening houden met de beschreven thema's ? Voor portfoliobeheerders was het een onrustige tijd in een nieuw regime van hoge inflatie en hoge rente en positief gecorreleerde aandelen- en obligatiemarkten. Als gevolg van het nieuwe regime zullen op middellange termijn onderstaande verschuivingen zich voordoen op het vlak van activa-allocatie.

1. Correlaties

Beleggers die menen dat de correlaties positief blijven, kunnen het opnemen van grondstoffen en andere alternatieve risicopremies als onderdeel van een kernallocatie overwegen. Voor beleggers die ervan uit gaan dat de correlaties terug negatief zullen worden, blijft diversificatie belangrijk. Maar er zal minder nood zijn aan beleggingsklassen die niet worden aangedreven door macrofactoren. In een context van te verwachten lagere rendementen zullen de beleggers beter hun best moeten doen om rendement te genereren. Dat impliceert zowel een meer gediversifieerde benadering om rendement te genereren als ook meer focus op alfa. 

2. Obligaties 

Obligaties zullen nog steeds een strategische allocatie rechtvaardigen, maar bieden mogelijk niet meer de diversificatie van voorheen. Het rendement van de rentecyclus suggereert dat de prestaties van obligaties gedurende de cyclus meer varieert en dat blootstellingen rond de benchmark actiever moeten worden beheerd. 

3. Cash

Hogere rentetarieven, een beperkte duratie en tegenpartijrisico's zullen cash in staat stellen een grotere rol te spelen in beleggingsportefeuilles. Maar hoogstwaarschijnlijk alleen tactisch in plaats van strategisch. 

4. Aandelen

Een aantal factoren van het nieuwe regime zullen waarschijnlijk van invloed zijn op aandelen. De beleggers zullen selectiever moeten zijn inzake de regio's en bedrijven die zullen profiteren van technologie, energietransitie en deglobalisering. 

5. Grondstoffen

Een minder stabiele correlatie tussen aandelen en obligaties, de aanhoudende inflatie, geopolitieke spanningen en de overgang naar netto nul CO2-uitstoot zijn op middellange termijn ​ gunstig uit voor grondstoffenbeleggingen. De beleggers moeten overwegen grondstoffen op te nemen in hun strategische activa-allocatie. 

6. Valuta

Afwijkingen in het monetaire, budgettaire en energietransitiebeleid zullen meer regionale divergentie in valuta veroorzaken en dit kan tactisch benut worden. 

7. Waarderingen 

Waarderingen spelen een belangrijke rol in de vraag of een beleggingsklasse op de kortere termijn en vanuit een tactisch perspectief over/onderwogen moet zijn.

8. Portfolioconstructie

Bij de constructie van een portefeuille is het essentieel om goed te begrijpen hoe verschillende beleggingsklassen op elkaar inwerken. Gezien de huidige aandelen-obligatiecorrelaties zal men de constructie van een portefeuille moeten herbekijken. Dit kan betekenen dat men 'wat als'-scenario's op portefeuilles moet uitvoeren die een toekomstgerichte aanname van positieve correlaties tussen aandelen en obligaties bevatten, in plaats van alleen te vertrouwen op een afgevlakte gemiddelde correlatie uit het verleden. Het betekent ook dat beleggers hun activa-allocatie dynamisch moeten beheren ten opzichte van hun strategische benchmark als de correlaties instabiel zijn.

Lees ook Regime shift: what it means for strategic asset allocation, door Lesley-Ann Morgan en Patrick Brenner, multi-asset specialisten bij Schroders.

Perscontacten

Wim Heirbaut Press and media relations, BeFirm
Tânia Jerónimo Cabral Head of Marketing Schroders Benelux, Schroders
Over Schroders

Schroders plc

Schroders werd opgericht in 1804 en is een van de grootste onafhankelijke beleggingsondernemingen in Europa, met een beheerd vermogen van €831,3 miljard (stand per 31 december 2022). De oprichtersfamilie is nog steeds een belangrijke aandeelhouder en bezit ongeveer 44% van de stemgerechtigde aandelen. Al die jaren heeft Schroders sterke financiële resultaten weten te behalen. Het heeft een beurswaarde van circa £7 miljard en heeft meer dan 6100 mensen in dienst, verspreid over 38 locaties.

Schroders onderscheidt zich door een zeer gevarieerd bedrijfsmodel, zowel wat regio's, beleggingscategorieën als klantenkring betreft. De activiteiten zijn onderverdeeld in vijf gebieden: institutioneel, beleggingsfondsen, private assets, alternatieve beleggingen en wealth management. Dit maakt het mogelijk innovatieve producten en oplossingen aan te bieden, die zijn afgestemd op de behoeften van uiteenlopende klanten waaronder verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, staatsbeleggingsfondsen, universiteitsfondsen en stichtingen. Daarnaast werkt Schroders ook voor eindklanten, via de relatie met distributeurs, financieel adviseurs en online platforms. Schroders' wealth management activiteiten komen voort uit zijn strategische ambitie om klanten, groot en klein, te ondersteunen bij hun financiële planning en het beheer van hun vermogen.

In de toekomst wil Schroders zijn vermogensbeheeractiviteiten verder uitbreiden, nauwere relaties met eindklanten opbouwen en de activiteiten in private assets en alternatieve beleggingen intensiveren. Daarbij staat één doel voorop: uitstekende beleggingsresultaten voor de klanten behalen door actief beheer. Hun kapitaal wordt belegd in duurzame en toekomstgerichte ondernemingen om positieve veranderingen in de wereld te versnellen. De bedrijfsfilosofie van Schroders berust namelijk op de overtuiging dat goede resultaten voor de klanten tot goede resultaten voor de aandeelhouders en alle andere stakeholders leiden.

Uitgegeven door Schroder Investment Management Limited. Registratienr. 1893220 Engeland. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.  Indien u regelmatige updates via e-mail wenst te ontvangen, kunt u zich online op www.schroders.com registeren voor onze nieuwsservice.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België.

Schroders