Opkomende markten : vertragende groei, maar mogelijk positieve verrassingen in 2022

Outlook 2022: Opkomende markten en China

De groeivertraging in China en de beleidsverkrapping van de Fed leiden tot relatief sombere vooruitzichten voor de opkomende markten. Zou de stemming in 2022 kunnen omslaan ?

In de opkomende markten (EM) is de vaccinatiegraad aanzienlijk toegenomen en dat heeft de economische groei ondersteund. De markten zijn zich er echter terdege van bewust dat de groei in de opkomende markten zal vertragen. Maar het is mogelijk dat de opkomende markten volgend jaar voor een positieve verrassing kunnen zorgen. De opkomende markten specialisten van Schroders houden de inflatievooruitzichten nauwlettend in de gaten.

Geopolitieke risico's blijven een punt van aandacht. En er zijn verschillende belangrijke verkiezingen, te beginnen met Zuid-Korea in maart en met als hoogtepunt de presidentsverkiezingen in Brazilië in oktober.

In China is het uitkijken naar een omslagpunt van de economische groei. Na het sterke herstel van de coronacrisis vorig jaar in 2021 leek het op”first-in-first-out" voor de Chinese economie. Maar toen kwamen er uitdagingen. Hervormingen van de regelgeving, de energiecrisis en de volatiliteit van de vastgoedsector. En dit leidde in 2021 tot enkele tegenstrijdige prestaties tussen obligatie- en aandelenmarkten. Voor 2022 zijn er verschillende factoren, die een rol spelen. Wordt de zero tolerance-aanpak van Covid-19 opgeheven? Zwakt de economische groeivertraging af en neemt de druk van de regelgeving af?

De economische groei zal in 2022 vertragen

Al helpt een hogere vaccinatiegraad in de opkomende markten, het valt echter niet te ontkennen dat de economische groei in 2022 zal vertragen, aldus David Rees, opkomende markten econoom bij Schroders. Veel economieën hebben zich al hersteld tot het niveau van voor de pandemie en voor 2021 is de groei geflatteerd door de lage vergelijking ten opzichte van vorig jaar. Dat zorgt automatisch voor lagere groeicijfers in 2022. Afgezien van deze technische aspecten is er ook een aantal meer fundamentele redenen om een groeivertraging te verwachten :

  • De wereldwijde vraag naar industrieproducten zal waarschijnlijk afzwakken. Dit zal waarschijnlijk negatief zijn voor kleine, open opkomende economieën.
  • Het strakkere monetaire beleid zal ook steeds meer op de groei gaan drukken. Rees verwacht dat de economische groei in de opkomende markten zal vertragen van 6,5% in 2021 tot zo’n 4,5% in 2022. Dat zal dan in lijn zijn met een aantal ontwikkelde markten.
  • De zwakkere vooruitzichten voor China zullen waarschijnlijk gevolgen hebben voor bepaalde opkomende economieën die daaraan zijn blootgesteld. Rees rekent op een groei van het Chinese bbp met 4,7%, tegen een raming van 7,7% in 2021. Beperkingen om uitbraken van het virus in te dammen zullen de bedrijvigheid, met name in de dienstensector, blijven treffen. De omikron-variant is in dit verband een punt van zorg. Het is echter de vastgoedsector die de meeste zorgen baart. De overheid blijkt een hoge pijngrens in de vastgoedsector te hebben. Maar de autoriteiten zullen waarschijnlijk op een gegeven moment ingrijpen om het schip weer vlot te trekken, gezien de mogelijke negatieve gevolgen. Maar Rees verwacht dat de bouwactiviteiten in 2022 zwak zijn, terwijl deze sector historisch gezien goed is voor ongeveer een vijfde van het bbp.

Het goede nieuws is dat de vertraging van de Chinese groei voor de markten geen complete verrassing zal zijn. De markten zullen hun aandacht richten op tekenen van verbetering.

Aandelen uit opkomende markten : waarderingen zijn niet goedkoop

Het vooruitzicht op een krapper beleid in de VS leidde tot een opwaartse druk op de Amerikaanse dollar. Dat is een tegenwind voor de opkomende markten, aldus Tom Wilson, hoofd opkomende markten aandelen bij Schroders. De inflatie is hardnekkiger dan verwacht, wat de vrees voor stagflatie heeft aangewakkerd.

Een hogere vaccinatiegraad in de opkomende markten kan ervoor zorgen dat knelpunten kunnen worden aangepakt en de verstoring van de productie en logistiek in 2022 kan worden beperkt. De afbouw van de stimuleringsmaatregelen en het verdwijnen van de inhaalvraag zou de druk op de inflatie kunnen verlichten.

Opkomende markten zijn veerkrachtiger in vergelijking met de vorige renteverhogingen van Fed. De externe rekeningen staan er doorgaans goed voor, hun valuta's zijn over het algemeen goedkoop en de rendementen op lokale obligaties zijn relatief aantrekkelijk. De belangrijkste risico's voor de vooruitzichten zijn onder meer de geopolitiek, nieuwe Covid-19-varianten, het scenario waarin de inflatie niet van voorbijgaande aard blijkt te zijn en regelgeving in China.

Over het geheel genomen zijn de waarderingen van de opkomende markten niet goedkoop in vergelijking met vroeger. Daarachter gaan echter aanzienlijke verschillen schuil. Er is ook enige onzekerheid over de bedrijfswinsten volgend jaar. De waarderingen in vergelijking met de VS lijken echter aantrekkelijker. Mocht de inflatiedruk afnemen, dan kan dat ruimte bieden voor monetaire versoepeling. Intussen is het niet uitgesloten dat de Chinese economie aantrekt.

Tom Wilson geeft de voorkeur aan Polen en Hongarije. In Rusland zijn de waarderingen laag, terwijl het land profiteert van de hogere grondstoffenprijzen, al blijven de geopolitieke spanningen aanwezig.  Tom Wilson is minder gecharmeerd van China en de waarderingen in India zijn aan de hoge kant.

Aandelen : in China is consumptie het toverwoord

De Chinese grenzen zullen in 2022 grotendeels gesloten blijven. Het herstel van de consumptie moet dan door binnenlandse factoren worden gedragen. De consumptie zou moeten aantrekken naarmate Covid-19 afneemt, aldus Louisa Lo, fondsbeheerder bij Schroders. Belangrijker nog is dat bepaalde consumentenbedrijven met een sterke merkpositie de hoge inputkosten kunnen doorberekenen aan de eindconsument. 2022 kan dus een beter jaar worden voor kwaliteitsaandelen in de consumptiesector.

China stevent af op een periode van structurele inflatie onder invloed van langeretermijnfactoren zoals de vergrijzing, de focus op decarbonisatie en de langdurige kwantitatieve versoepeling in de wereld. Lo verwacht dat nieuwe infrastructuur en groene kapitaalinvesteringen de belangrijkste groeigebieden zullen zijn. Lokale overheden moeten zich ook houden aan de bredere schuldreductie. De vertraging van de vastgoedinvesteringen houdt waarschijnlijk ook aan door de schuldafbouw op de vastgoedmarkt.

De correctie van de Chinese aandelenmarkten in 2021, waardoor de waarderingen van veel populaire aandelen sterk zijn teruggevallen, biedt interessantere kansen. De marktwaarderingen zijn volgens Lo over het algemeen gezond.

Obligaties uit opkomende markten : rooskleuriger waarderingen

De beleggers zijn misschien bang voor de gevolgen van een hogere Amerikaanse rente, maar de markten verdisconteren al veel. De dollar staat 18% hoger dan aan het begin van de vorige cyclus. De centrale banken van de opkomende economieën zijn al maanden bezig met het preventief verhogen van de rente, waardoor het verschil in nominale rente met de ontwikkelde wereld groter is geworden. De waarderingen zijn deze keer veel rooskleuriger, aldus James Barrineau, hoofd emerging markets debt bij Schroders. Als de inflatie afneemt en in 2022 weer in de buurt komt van de streefniveaus van de centrale bank, dan kunnen de vooruitzichten voor beleggers voor EMD in lokale valuta’s zeer rooskleurig zijn.

Rusland en Mexico zullen waarschijnlijk als eerste op de rem trappen door de rente te verhogen. Andere centrale banken in Midden-Europa en Brazilië zullen nog maanden nodig hebben om de inflatietrends te beteugelen. Barrineau denkt dat in de loop van 2022 de reële rentetarieven in opkomende markten ruim boven die van de ontwikkelde landen zullen liggen. Wellicht doemen zelfs renteverlagingen op.

Wat schuldpapier in dollars betreft, zijn de vooruitzichten minder rooskleurig. In investment grade EM-obligaties is het rendementsverschil ten opzichte van Amerikaans schatkistpapier historisch laag, maar het biedt nog steeds een bescheiden voordeel ten opzichte van schuldpapier van ontwikkelde landen met een vergelijkbare rating. De spreads van high yield EM-obligaties zijn aantrekkelijker dan Amerikaanse, maar de stabiliteit ontbreekt. Actief en selectief handelen is daarom essentieel.

Inzake Chinese binnenlandse obligaties is Julia Ho, hoofd Asian Macro bij Schroders, zeer positief gestemd voor 2022, hoewel de sterke relatieve outperformance van 2021 zich wellicht niet zal herhalen. Chinese obligaties zijn als beleggingscategorie volwassen geworden, nu beleggers ze beginnen te zien als een opkomende veilige haven. De redenen zijn de aantrekkelijke waarderingen, een afwijkend monetair beleid, een toenemende toegankelijkheid, een voortdurende indexintegratie, een lage volatiliteit en diversificatievoordelen.

Lees ook

  • Outlook 2022: Emerging markets, door David Rees, Tom Wilson en James Barrineau, opkomende markten-specialisten bij Schroders.
  • Outlook 2022: China, door David Rees, Louisa Lo en Julia Ho, China specialisten bij Schroders.
  • Alle reeds gepubliceerde Outlooks 2022 van Schroders vindt u hier.

Perscontacten

Wim Heirbaut Press and media relations, BeFirm
Tânia Jerónimo Cabral Head of Marketing Schroders Benelux, Schroders
Over Schroders

Schroders plc

Als wereldwijd actieve vermogensbeheerder beheren wij op actieve en verantwoorde wijze beleggingen voor een breed scala aan instellingen en particulieren, om hen te helpen hun financiële doelen te bereiken en zich voor te bereiden op de toekomst. De wereld verandert voortdurend en omdat onze klanten centraal staan in alles wat we doen, begrijpen we dat we ons bedrijf moeten blijven aanpassen en ontwikkelen in lijn met wat voor onze klanten nu en in de toekomst het belangrijkst is.

Ons voortdurende succes is gebaseerd op een geschiedenis van ervaring en expertise, waarbij we met onze klanten samenwerken om innovatieve producten en oplossingen te ontwikkelen in onze vijf business domeinen bestaande uit Private Assets & Alternatives, Solutions, Mutual Funds, Institutional en Wealth Management en beleggen in een breed scala aan activa en regio's. Door de combinatie van ons streven naar actief beheer en onze focus op duurzaamheid zijn onze strategische capaciteiten erop gericht positieve resultaten voor onze klanten te behalen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de activa van onze klanten ter waarde van € 815,8 miljard*, die lokaal worden beheerd door 42 beleggingsteams wereldwijd. Als wereldwijd bedrijf met meer dan 5.500 getalenteerde medewerkers verspreid over 37 locaties, zijn wij in staat dicht bij onze klanten te blijven en hun behoeften te begrijpen. Wij hebben meer dan 200 jaar ervaring in beleggen en innovatie en blijven ons inzetten voor een betere toekomst door verantwoord te beleggen voor onze klanten.

Meer informatie over Schroders vindt u op www.schroders.com.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België. 

*Gegevens per 30 juni 2021

Schroders