Nostalgie naar jaren ’90, maar nu andere omstandigheden

“Hoewel ik nostalgisch ben over de jaren negentig, zijn de omstandigheden vandaag anders en menen we niet dat aandelen duur zijn.”, aldus Johanna Kyrklund, CIO van Schroders, in haar jongste commentaar op de financiële markten:

De aandelenmarkten hebben in het eerste kwartaal van dit jaar nieuwe hoogtepunten bereikt mede dankzij de rally in de afgelopen maanden van enkele van de grootste groeibedrijven. Het is begrijpelijk dat er nu enige bezorgdheid onder beleggers is ontstaan over de toekomstige richting van de markten. Als we echter naar de waarderingen onder de oppervlakte kijken, zien we dat de aandelenwaarderingen wereldwijd nog steeds behoorlijk aantrekkelijk zijn. Exclusief de grootste technologieaandelen handelt de S&P500 rond 19x de verwachte winst voor 2024, wat in lijn is met de recente geschiedenis. Aandelen op markten buiten de VS worden verhandeld tegen een aanzienlijke korting ten opzichte van de VS en onder 15-jaars medianen op de meeste maatstaven. 

Hoewel de 'Magnificent Seven' als groep zeker niet goedkoop is, hebben zelfs deze aandelen bedrijfswinsten gerealiseerd die hun waarderingen ondersteunen. Schroders blijft neutraal voor deze megacapaandelen, omdat de katalysatoren ontbreken om onderwogen te gaan. Schroders breidt ook zijn aandelenblootstelling buiten de VS uit. Schroders is al enige tijd belegd in Japanse aandelen vanwege het stimulerende monetaire beleid van de Bank of Japan en de voortdurende culturele verschuiving in de richting van betere kapitaalallocatie en aandeelhoudersrendement.

Volgens Schroders verbeteren de marktprestaties in de breedte: 44% van de aandelen doet het nu beter dan de MSCI World All Countries, vergeleken met 34% in 2023. Naarmate het jaar vordert, kan het klimaat wel lastiger worden als de centrale banken er niet in slagen hun inflatiedoelstellingen te halen, maar voorlopig blijft Schroders positief over aandelen. Wat obligaties betreft, hebben de aanhoudend veerkrachtige Amerikaanse cijfers geleid tot een herwaardering van de renteverwachtingen in de Amerikaanse obligatiemarkt, die nu meer in lijn ligt met Schroders’ visie op een zachte landing. De waarderingen zijn weliswaar verbeterd, maar men omdat nog altijd geen recessie in de VS verwacht, handhaaft Schroders zijn neutrale positie ten aanzien van obligaties.

Activa-allocatie – de visie van Schroders

  • Aandelen – positief. Hoewel we een zachte landing bleven verwachten, begonnen we het eerste kwartaal neutraal op aandelen omdat we menen dat de markten al rekening hielden met een zachte landing. Naarmate het kwartaal vorderde, zorgden de aanhoudende opwaartse verrassingen van de Amerikaanse groei zonder inflatiepieken ervoor dat de aandelenkoersen verder konden stijgen. Dit sentiment hield aan tot het einde van het kwartaal, waarbij onze voorkeur uitging naar een breed gespreide mix van wereldwijde aandelen.
  • Staatsobligaties – neutraal. We handhaafden onze neutrale positie gedurende het kwartaal. De verwachtingen over de timing van de renteverlagingen zijn nu realistischer dan aan het begin van het jaar. Vooral in het geval van Amerikaanse obligaties zijn de waarderingen niet goedkoop genoeg om de negatieve carry te compenseren.
  • Bedrijfsobligaties – neutraal. We bleven neutraal gedurende het kwartaal, waarin we een verkrapping van de spreads zagen, waardoor de waarderingen extreem uitgerekt leken. Vooral in de VS betekent de afvlakking van de curve dat Amerikaanse investment grade obligaties nu weinig waarde bieden ten opzichte van cash. Een ondersteunende vraag- en aanboddynamiek in combinatie met sterke fundamentals compenseert echter in grote lijnen de hoge waarderingen, waardoor wij neutraal blijven.
  • Grondstoffen – neutraal. We handhaafden een neutrale visie gedurende het kwartaal vanwege de sterke dynamiek aan de aanbodzijde en de gematigde groeiniveaus. Wel hebben we onze vooruitzichten voor goud aan het begin van het kwartaal verhoogd naar positief, omdat we anticiperen op een normalisering van de reële rente wanneer de centrale banken hun rentevoeten beginnen te verlagen. Onze positieve visie wordt verder ondersteund door de aanhoudend sterke vraag van Aziatische centrale banken en huishoudens, die de verkoop uit andere regio's meer dan compenseert.

Lees ook : CIO Lens Q2 2024, door Johanna Kyrklund.

Johanna Kyrklund
Johanna Kyrklund

Perscontact

Wim Heirbaut

Press and media relations, BeFirm

Tânia Jerónimo Cabral

Head of Marketing Schroders Benelux, Schroders

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Schroders

Nota aan de redacteurs

Alleen voor de vakpers.  De recentste persberichten van Schroders kunt u raadplegen op: Newsroom - Media Relations - Schroders

Schroders plc

Schroders is een beleggingsmaatschappij die wereldwijd actief is met een vermogen onder beheer van €866,2 miljard per 31 december 2023. Schroders weet ondanks het uitdagende marktklimaat nog steeds sterke financiële resultaten te behalen, en heeft een beurswaarde van circa £7 miljard en ruim 6100 mensen in dienst, verspreid over 38 locaties. Schroders werd opgericht in 1804. De oprichtersfamilie is nog steeds een belangrijke aandeelhouder en bezit ongeveer 44% van Schroders' aandelen.

Schroders onderscheidt zich door een gevarieerd bedrijfsmodel, zowel wat regio's, beleggingscategorieën als klantenkring betreft. De innovatieve producten en oplossingen van Schroders zijn verdeeld over vier grote, groeiende business-gebieden: vermogensbeheer, maatwerkoplossingen, Schroders Capital (private assets) en wealth management. Tot de klanten behoren verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, staatsbeleggingsfondsen, vermogende particulieren en stichtingen. Daarnaast werkt Schroders ook voor eindklanten, via zijn relaties met distributeurs, financieel adviseurs en online platforms.

Schroders stelt zich ten doel uitstekende beleggingsresultaten voor zijn klanten te behalen door actief beheer. Ook belegt het kapitaal in duurzame en toekomstgerichte ondernemingen om positieve veranderingen in de wereld te versnellen. De bedrijfsfilosofie van Schroders berust namelijk op de overtuiging dat goede resultaten voor de klanten tot goede resultaten voor onze aandeelhouders en  andere stakeholders leiden.

Uitgegeven door Schroder Investment Management Limited. Registratienr. 1893220 Engeland. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.  Indien u regelmatige updates via e-mail wenst te ontvangen, kunt u zich online op www.schroders.com registeren voor onze nieuwsservice.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België.