Niet alle ESG obligaties zijn dezelfde

11 juni 2021

Duurzaam beleggen raakt steeds meer in zwang. De afgelopen twee jaar is de uitgifte van ESG-obligaties met zo’n 50% gestegen. De uitgifte van social bonds is in de nasleep van de coronapandemie fors toegenomen en is de 100 miljard dollar gepasseerd. Overheden verdubbelden de uitgifte van duurzame staatsleningen tot voorbij 40 miljard dollar. Nu ESG-beleggingen in vastrentende waarden snel toenemen, is het volgens de specialisten van Schroders van essentieel belang om zeer kritisch te blijven en ervoor te zorgen dat beleggingsbeslissingen een impact hebben.

Groene obligaties, de grootste categorie van ESG-obligaties, dateren al uit 2007, en zijn daarna gevolgd door verschillende andere soorten ESG-obligaties. Vaak zijn ze gekoppeld aan een duurzaam project, waarover de emittent dan rapporteert. Elke categorie heeft zijn eigen principes.

  • Groene obligaties worden aangewend voor milieu-initiatieven, duurzame energie, energie-efficiëntie, preventie van vervuiling en duurzame grondstoffen.
  • Sociale obligaties financieren projecten die ten goede komen aan de bevolking, zoals basisinfrastructuur, betaalbaar water of hygiëne, uitbreiding van de zorgcapaciteit.
  • Duurzaamheidsobligaties zijn een mix van groene en maatschappelijke doelstellingen.
  • Sustainability-linked bonds (SLB's) zijn gekoppeld aan duurzaamheidsdoelstellingen en bevatten een boeteclausule. Als de doelstellingen op de streefdatum niet worden gehaald, dan wordt de obligatierente met een vooraf bepaald bedrag verhoogd.

Groen is goed

Groene obligaties worden soms afgedaan als een instrument voor ‘greenwashing’, waarbij de emittent beweert dat zij sterke groene, sociale of duurzaamheidsverbintenissen aangaat, maar die vervolgens niet nakomt. De meeste groene emissies zijn tot nu toe staatsobligaties, die niet aan dezelfde normen of controle van beleggers zijn onderworpen als bedrijfsobligaties.

In het geval van SLB’s wordt soms gezegd dat het voor beleggers zelfs beter zou zijn als een onderneming haar doelstelling niet zou halen, omdat dit tot een hoger rendement zou leiden dankzij de boeterente. Een andere vraag is of de aan de SLB's verbonden doelstellingen wel ambitieus genoeg zijn.

De recente groei van ESG-obligaties wekt dan ook zowel enthousiasme als scepsis op. Op langere termijn is het zeker beter voor bedrijven om zich te engageren voor positieve ecologische en sociale resultaten en duidelijke doelen te stellen. Bedrijven met goede ESG-doelen zullen minder snel worden beïnvloed door bijvoorbeeld milieubelastingen of een strengere regelgeving.

Naarmate de markt groeit, is er ook behoefte aan een sterker kader. De EU werkt aan een groene taxonomie en streeft naar een groene standaard. Het bestaan van een onafhankelijke beoordelende partij is belangrijk voor de geloofwaardigheid.

Maar de impact van groen is niet gelijk

Niet alle ESG-obligaties zijn dezelfde. Men verwacht misschien dat elke emittent van groene obligaties toegewijd is aan de reductie van CO2-uitstoot. Maar dat is niet altijd het geval, zo blijkt in de praktijk. Er zijn bijvoorbeeld duurzame obligaties uitgegeven door luchthavens, met een prijzenswaardig streven om afval te reduceren, terwijl juist vliegen voor veel CO2-uitstoot zorgt.

De etiket groen of sociaal hebben is zonder meer een goede start, maar eigenlijk telt uiteindelijk alleen de impact van een duurzame obligatielening. Dat vereist dan een actieve impactanalyse van de obligatie zelf en de monitoring van de duurzaamheidsdoelen. In combinatie met een analyse van het waarderings- en kredietrisico is dat uiteindelijk de beste manier om ESG-obligaties te beoordelen. Schroders denkt dat dit onafhankelijk van een benchmark en los van het portefeuillebeheer moet gebeuren.

Opkomend groen

Impact is vooral relevant in opkomende markten waar de risico's van klimaatverandering het meest acuut zijn. Gezien hun ontwikkelingsstadium kan de impact van elke 'groene dollar' groter zijn. Schroders focust op actuele thema’s zoals de bescherming tegen overstromingen, schoon transport, waterverbruik en biodiversiteit en projecten voor duurzame energie.

Een sterke en gespreide portefeuille is de beste manier om de voordelen en het potentieel van ESG-obligaties volledig te benutten.

Lees ook Not all ESG bonds are created equal - here’s why.

Klik op de banner hieronder om meer te weten over duurzaam beleggen bij Schroders

Story image

Perscontacten

Wim Heirbaut Press and media relations, BeFirm
Tânia Jerónimo Cabral Head of Marketing Schroders Benelux, Schroders
Over Schroders

Schroders plc

Als wereldwijd actieve vermogensbeheerder beheren wij op actieve en verantwoorde wijze beleggingen voor een breed scala aan instellingen en particulieren, om hen te helpen hun financiële doelen te bereiken en zich voor te bereiden op de toekomst. De wereld verandert voortdurend en omdat onze klanten centraal staan in alles wat we doen, begrijpen we dat we ons bedrijf moeten blijven aanpassen en ontwikkelen in lijn met wat voor onze klanten nu en in de toekomst het belangrijkst is.

Ons voortdurende succes is gebaseerd op een geschiedenis van ervaring en expertise, waarbij we met onze klanten samenwerken om innovatieve producten en oplossingen te ontwikkelen in onze vijf business domeinen bestaande uit Private Assets & Alternatives, Solutions, Mutual Funds, Institutional en Wealth Management en beleggen in een breed scala aan activa en regio's. Door de combinatie van ons streven naar actief beheer en onze focus op duurzaamheid zijn onze strategische capaciteiten erop gericht positieve resultaten voor onze klanten te behalen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de activa van onze klanten ter waarde van € 641,7 miljard*, die lokaal worden beheerd door 42 beleggingsteams wereldwijd. Als wereldwijd bedrijf met meer dan 5.500 getalenteerde medewerkers verspreid over 35 locaties, zijn wij in staat dicht bij onze klanten te blijven en hun behoeften te begrijpen. Wij hebben meer dan 200 jaar ervaring in beleggen en innovatie en blijven ons inzetten voor een betere toekomst door verantwoord te beleggen voor onze klanten.

Meer informatie over Schroders vindt u op www.schroders.com.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België. 

*Gegevens per 31 december 2020

Schroders