Skip to Content

Meer sparen en grotere animo voor duurzaam beleggen zijn waarschijnlijk de blijvende erfenis van de pandemie

Schroders Global Investor Study 2021

PERSBERICHT - 14 oktober 2021

De grote onzekerheid tijdens de pandemie heeft een enorme impact op Belgische beleggers gehad. Ze hechten nu meer belang aan sparen en financieel welzijn, en zijn ook meer geïnteresseerd in duurzaam beleggen.

Meer aandacht voor sparen, financieel welzijn en duurzaam beleggen: dat is waarschijnlijk de blijvende erfenis van de pandemie. Tegelijkertijd is het beleggersvertrouwen in België hoger dan ooit, zo blijkt uit de Global Investor Study1 van Schroders.

Volgens dit toonaangevende onderzoek, waarin meer dan 23.000 mensen uit 32 locaties wereldwijd werden ondervraagd, zijn Belgen door de pandemie meer tijd gaan besteden aan hun financiën. Bijna de helft van de Belgische beleggers(48%) is nu van plan na de opheffing van de beperkingen meer te sparen. Dit voornemen leeft het sterkst onder de beleggers van 18 tot en met 37 jaar (56%). Beleggers die zichzelf 'expert/gevorderd' noemen, zeggen dit vaker (68%) dan beginners/basisbeleggers (53%) en halfgevorderden (60%).

Beleggersvertrouwen hoger dan ooit

Onlangs de onzekerheid vanwege de pandemie is het beleggersvertrouwen in België gestegen tot het hoogste niveau sinds 2016, toen het onderzoek voor het eerst werd gedaan. Voor de komende vijf jaar wordt nu een gemiddeld jaarlijks rendement van 10,7% verwacht, terwijl dat een jaar geleden nog 9,7% was.

Story image

Het meest optimistisch zijn de beleggers die zichzelf 'expert/gevorderd' noemen, met een rendementsverwachting van 12,48%, tegen 8,40% voor de 'beginners/basisbeleggers'.

Ruim twee derde (63%) van de Belgische beleggers denkt sinds de pandemie meer na over hun financiële welzijn, vooral degenen die hun beleggingskennis als 'expert/gevorderd' omschrijven (68%).  

Flink gespaard

Hoewel 2020 een veelbewogen jaar was, werd er veel gespaard. Bijna de helft (45%) van de Belgische beleggers spaarde evenveel als ze gepland hadden, en bijna hetzelfde aantal (44%) spaarde meer dan gepland. Dit kwam, zoals te verwachten, vooral doordat ze minder uitgaven aan niet-essentiële zaken zoals restaurantbezoek, reizen en amusement. Van de Belgische beleggers die hun spaardoel niet hadden gehaald (11%), noemde 38% minder salaris/inkomen uit werk als de voornaamste reden, wat in belangrijke mate een gevolg van de pandemie was.

Story image

Voor de korte termijn is er een tweedeling in het spaar- en beleggingsgedrag na de opheffing van de lockdown te zien. 48% van de Belgische beleggers heeft in het algemeen meer gespaard, waarbij 51% meer in activa met laag risico en 43% meer in risicovolle activa heeft belegd.

De impact van de pandemie in België wordt nog duidelijker zichtbaar in de pensioenvoorziening die mensen willen opbouwen. 63% van nog niet gepensioneerden willen nu meer sparen voor hun pensioen. Dit werkt echter niet per se door in de verwachte pensioenleeftijd. 41% van de niet-gepensioneerden verwacht nu dat ze later met pensioen gaan dan ze vóór de pandemie dachten, 26% denkt dat het op dezelfde leeftijd zal zijn en 33% denkt ze juist eerder zullen stoppen met werken.

Belang van duurzaamheid is gegroeid

De pandemie heeft ook duidelijk gemaakt dat inmiddels alledaagse gewoontes zoals vliegreizen gevolgen voor de samenleving en het milieu hebben, dat bedrijven zich verantwoordelijker moeten gedragen en dat problemen zoals klimaatverandering krachtiger moeten worden aangepakt.

Hoe beïnvloedt dit toegenomen bewustzijn het gedrag en de houding ten opzichte van duurzaam beleggen in België?  Uit de Global Investor Study 2021 blijkt dat respectievelijk 50% en 48% van de Belgen sociale vraagstukken en milieuproblemen nu belangrijker/veel belangrijker vindt dan vóór de pandemie. 36% zegt maatschappelijke vraagstukken nu even belangrijk te vinden als vóór de pandemie, terwijl 39% milieukwesties even belangrijk vindt.

Story image

Aangetrokken tot duurzame beleggingen

Het gevolg is dat 51% van de Belgen positief staat tegenover de overstap naar een duurzame portefeuille, waarbij het risiconiveau en de spreiding gelijk blijven.

Vooral de brede milieu-impact van duurzame beleggingen spreekt Belgen aan (42% in 2021 tegen 46% in 2020).  De kans op een hoger rendement trekt 35% van de Belgen aan (zelfde als in 2020), en 33% gaat het vooral om de maatschappelijke aspecten (22% in 2020).

Impact is een motiverende factor, maar de Belgen willen het bewijs zien dat duurzame beleggingen een hoger rendement opleveren voordat ze er meer geld in steken. 50% geeft aan dat cijfers of andere gegevens die aantonen dat duurzaam beleggen beter resultaat oplevert, hen zouden motiveren hun duurzame beleggingen uit te breiden. 35% zou graag regelmatige rapportages over de sociale en milieu-impact van hun beleggingen zien, en 31% zou overtuigd worden door certificering door de aanbieder zelf dat het compartiment duurzaam is.

De meeste Belgen staan positief tegenover verduurzaming. 51% is bereid over te stappen naar een volledig duurzame portefeuille, zolang het risiconiveau en de spreiding gelijk blijven. Vooral jongere mensen staan open voor deze stap (55%).

Beleggers kregen ook de vraag voorgelegd welke incidenten voor hen een reden zouden zijn om hun geld terug te trekken.  Financiële schandalen werden het meest genoemd, deze schrikken beleggers meer af dan bijvoorbeeld cyber-hacks of klimaatrampen. Voor de meeste Belgen zou een groot bedrijfsschandaal een reden zijn om hun geld uit een belegging terug te trekken.  62% denkt hierbij aan een klimaatramp (zoals een olielek of een emissieschandaal) of een financieel schandaal / boekhoudfraude. Een mensenrechtenschandaal zou voor 54% van de Belgen een reden zijn om uit te stappen, een privacy-schending / cyber-hack of schandaal betreffende de behandeling van het personeel voor 53%, en 50% zou uitstappen bij een schandaal dat te maken heeft met de interne cultuur binnen een bedrijf.

Wereldwijde actie tegen klimaatverandering is nodig

Steeds meer Belgische beleggers verwachten dat er wereldwijd actie wordt ondernomen om de klimaatverandering aan te pakken. Vrijwel alle belanghebbende partijen – van overheden tot bedrijven en zelfs vermogensbeheerders – worden geacht maatregelen te treffen om de gevolgen  te beperken, zo bleek uit onderzoek.

69% legde de verantwoordelijkheid bij nationale overheden en regelgevers, terwijl ruim twee derde (64%) vond dat bedrijven verantwoordelijkheid dragen voor de aanpak van de klimaatverandering.  De grootste omslag in het sentiment betreft echter de grotere rol die volgens beleggers voor vermogensbeheerders is weggelegd.

Circa 50% van de Belgische respondenten is van mening dat vermogensbeheerders en grote aandeelhouders verantwoordelijkheid dragen voor het beperken van de klimaatverandering. Dat is aanzienlijk meer dan de 38% in 2020.

Wim Nagler, Sales Director Belgium & Luxembourg bij Schroders, concludeert:

"De pandemie heeft ons vermogen met risico om te gaan op de proef gesteld, waardoor veel mensen onzekerder zijn geworden en het gevoel hebben dat ze de controle kwijt zijn. Dit is duidelijk terug te zien in de uitkomsten van het onderzoek. De beleggers vinden sparen belangrijker, zijn meer bezig met hun pensioen en checken vaker hoe hun beleggingen ervoor staan.

Tegelijkertijd blijkt uit de resultaten dat beleggers steeds meer verwachten van vermogensbeheerders als het gaat om de aanpak van de klimaatverandering.

Ondanks de moeilijke periode die we allemaal achter de rug hebben, is het bemoedigend te zien dat de pandemie voor mensen overal ter wereld ook aanleiding is geweest om meer na te denken over hun financiële planning en welzijn.

Hoewel er wereldwijd gezien zeker verschillen zijn, zijn er wensen en behoeften die we allemaal delen en financiële zekerheid is er daar één van. In dit verband is voorzichtigheid geboden als het gaat om het verwachte beleggingsrendement in de komende vijf jaar, aangezien veel beleggers – vooral degenen die zichzelf expert noemen – hierover wel zeer optimistisch zijn. Ook is er duidelijk nog heel wat werk aan de winkel om beleggers ervan te overtuigen dat duurzaam beleggen niet ten koste van het rendement hoeft te gaan. Sterker nog, duurzame waardecreatie is in onze ogen een voorwaarde om de groeiende maatschappelijke en milieu-uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

De afgelopen 18 maanden hebben ons geleerd dat de toekomst moeilijk te voorspellen blijft, en beleggers zijn het meeste gebaat bij een evenwichtige, consistente en geduldige beleggingsaanpak, gericht op realistische doelen op lange termijn."

Meer informatie over de Schroders Global Investor Study 2021 en het volledige verslag vindt u hieronder

Thema: Beleggingsgedrag en -verwachtingen:

Thema: Duurzaam beleggen:

-----------------------------------
1In maart 2021 liet Schroders een onafhankelijk online onderzoek uitvoeren onder meer dan 23.000 mensen (waarvan 500 Belgen) die beleggen uit 32 locaties in alle delen van de wereld, waaronder landen in Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en meer. Mensen wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die van plan zijn om in de komende 12 maanden ten minste EUR 10.000 (of het equivalent daarvan) te beleggen en die in de afgelopen 10 jaar wijzigingen in hun portefeuille hebben aangebracht. Schroders erkent dat deze groep en daarmee ook de uitkomsten van het onderzoek niet representatief zijn voor de ervaringen van alle mensen tijdens de pandemie.

Voor de redactie

NB: De cijfers in dit document tellen soms niet op tot 100 omdat ze afgerond zijn of omdat er meer antwoorden mogelijk waren.

Alleen voor de vakpers.  De recentste persberichten van Schroders kunt u raadplegen op: http://ir.schroders.com/media

Wim Nagler
Wim Nagler

Perscontact

Wim Heirbaut Press and media relations, BeFirm
Tânia Jerónimo Cabral Head of Marketing Schroders Benelux, Schroders
Over Schroders

Schroders plc

Als wereldwijd actieve vermogensbeheerder beheren wij op actieve en verantwoorde wijze beleggingen voor een breed scala aan instellingen en particulieren, om hen te helpen hun financiële doelen te bereiken en zich voor te bereiden op de toekomst. De wereld verandert voortdurend en omdat onze klanten centraal staan in alles wat we doen, begrijpen we dat we ons bedrijf moeten blijven aanpassen en ontwikkelen in lijn met wat voor onze klanten nu en in de toekomst het belangrijkst is.

Ons voortdurende succes is gebaseerd op een geschiedenis van ervaring en expertise, waarbij we met onze klanten samenwerken om innovatieve producten en oplossingen te ontwikkelen in onze vijf business domeinen bestaande uit Private Assets & Alternatives, Solutions, Mutual Funds, Institutional en Wealth Management en beleggen in een breed scala aan activa en regio's. Door de combinatie van ons streven naar actief beheer en onze focus op duurzaamheid zijn onze strategische capaciteiten erop gericht positieve resultaten voor onze klanten te behalen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de activa van onze klanten ter waarde van € 815,8 miljard*, die lokaal worden beheerd door 42 beleggingsteams wereldwijd. Als wereldwijd bedrijf met meer dan 5.500 getalenteerde medewerkers verspreid over 37 locaties, zijn wij in staat dicht bij onze klanten te blijven en hun behoeften te begrijpen. Wij hebben meer dan 200 jaar ervaring in beleggen en innovatie en blijven ons inzetten voor een betere toekomst door verantwoord te beleggen voor onze klanten.

Meer informatie over Schroders vindt u op www.schroders.com.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België. 

*Gegevens per 30 juni 2021

Schroders