Kansen met private assets 4.0 in 2022 dankzij complexiteitspremie

Outlook 2022: Private assets

Private markten hebben een nieuwe fase bereikt. Dr. Nils Rode, CIO bij Schroders Capital noemt dit Private Assets 4.0 en legt uit hoe beleggers hiervan kunnen profiteren in 2022.

De private markten zijn de afgelopen twee decennia fors gegroeid en volwassen geworden. Ze zijn niet alleen gegroeid in omvang, maar ook in diversiteit. Beleggers vinden er een verscheidenheid aan rendementsdrivers en risicoprofielen. Van private equity tot private debt, vastgoed en infrastructuur, en van ESG tot impactbeleggingen. Dankzij die verbreding kunnen beleggers steeds selectiever zijn en zich richten op de duurzaamheids- en impactprofielen die het best bij hun doelstellingen passen.

De pandemie heeft de ontwikkeling van de private markten versneld in de richting van wat Rode Private Assets 4.0 noemt. Daarin ligt een grotere nadruk op impactbeleggingen en een versnelling van de democratisering van private assets.

Kansen in kleine en middelgrote deals

De overgrote meerderheid van de transacties op private markten zijn klein tot middelgroot - 95% van alle transacties en 50% van het transactievolume. Dat biedt een breder scala aan mogelijkheden om te profiteren van de complexiteitspremie. Met dat laatste worden unieke vaardigheden bedoeld die worden toegepast op complexe beleggingskansen. Volgens Tim Creed, hoofd Private Equity Investments van Schroders Capital, maken die vaardigheden het grootste verschil bij kleine kansen. Die ziet hij vooral in gezondheidszorg, technologie en consumptiegoederen. 

Chantale Pelletier,  Global Head of Infrastructure, deelt die visie voor infrastructuur. De grootte van een deal kan nog steeds een aanzienlijke invloed hebben op het rendementspotentieel. De energietransitie, digitalisering en essentiële infrastructuur zijn de interessantste sectoren binnen de infrastructuur.

Steven Yang, Global Head of Venture Investments, focust vooral op kansen die meer werk vereisen. Binnen durfkapitaal geeft hij de voorkeur aan het seed- en early stage-gedeelte van de markt, waar meer mogelijkheden zijn om de complexiteitspremie te pakken in nieuwe en opkomende thema's op het gebied van technologie, gezondheidszorg en klimaattechnologie.

De complexiteitspremie

De hogere rendementen bij private equity verklaarde men in het verleden vaak vanuit een illiquiditeitspremie. Maar naarmate de markt groeit en evolueert, verandert ook de manier waarop rendementen worden gegenereerd. Schroders ziet meer in de complexiteitspremie, dan de illiquiditeitspremie.

De complexiteitspremie is het extra rendement wanneer twee factoren samenkomen. Eerst doet zich een situatie voor die bijzonder complex is in termen van toegang, risico's en kansen. Vervolgens is de inzet nodig van zeldzame vaardigheden om tot een deal te komen. In vergelijking met beursgenoteerde beleggingen zijn de verschillen in vaardigheden doorgaans groter bij private assets, omdat de toegang tot beleggingen, gerelateerde informatie en kennis doorgaans veel beperkter is. 

Van de complexiteitspremie kan tijdens het hele investeringsproces worden geprofiteerd. De complexiteitspremie is over het algemeen te vinden in meer gespecialiseerde en moeilijker toegankelijke private asset marktsegmenten. Denk bijvoorbeeld aan private kleine en middelgrote investeringen, direct lending, speciale leningen, infrastructuur- en vastgoedbeleggingen, beleggingen in opkomende en frontier markten en impactbeleggingen.

Complexiteitspremies kunnen ook worden aangetroffen in marktsegmenten en regio's die minder volwassen zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval in Australische private debt, legt Nicole Kidd uit, Head of Private Debt, Australië.

Private Assets 4.0 geeft beleggers extra keuzemogelijkheden

De afgelopen twee jaar hebben bestaande trends zich versneld of versterkt doorgezet. Daarom spreekt Rode van Private Assets 4.0. Daarbij gaat het om het genereren van rendement uit private assets door de complexiteitspremie. Risicobeheer richt zich op diversificatie binnen private assets. De impactdimensie van beleggingen wordt breder ingebed en consistenter gemeten. Ten slotte zorgen nieuwe liquiditeitsopties voor een verdere democratisering van private assets en bieden zij nieuwe groepen beleggers toegang tot particuliere markten die voorheen geen toegang hadden tot deze beleggingscategorie. Rode ziet een grotere nadruk op de complexiteitspremie en op diversificatie binnen private assets. Insurance-linked securities (ILS) zijn hier een voorbeeld van.

Met betrekking tot ESG is er nu een sterke drang naar het genereren van een meetbare impact naast aantrekkelijke financiële uitkomsten. Maria-Teresa Zappia, hoofd Duurzaamheid en Impact, stelt dat private assets zoals vastgoed en infrastructuur een positieve verandering teweeg kunnen brengen. De weg vooruit is duidelijk om uit te blinken in het meten en rapporteren van impact en het implementeren van best practices in het beleggingsproces.

Democratisering

Het laatste element van private assets 4.0 dat de private markten de komende jaren vorm zal geven, is de democratisering van private assets. Private assets zijn, ondanks al hun verdiensten, in het verleden vooral het domein geweest van grote, institutionele beleggers. Dit is aan het veranderen. Dit creëert nieuwe kansen voor tussenpersonen en voor particuliere beleggers die willen diversifiëren naar, en binnen, private assets.

Lees ook

Nils Rode
Nils Rode

Perscontact

Wim Heirbaut Press and media relations, BeFirm
Tânia Jerónimo Cabral Head of Marketing Schroders Benelux, Schroders
Over Schroders

Schroders plc

Als wereldwijd actieve vermogensbeheerder beheren wij op actieve en verantwoorde wijze beleggingen voor een breed scala aan instellingen en particulieren, om hen te helpen hun financiële doelen te bereiken en zich voor te bereiden op de toekomst. De wereld verandert voortdurend en omdat onze klanten centraal staan in alles wat we doen, begrijpen we dat we ons bedrijf moeten blijven aanpassen en ontwikkelen in lijn met wat voor onze klanten nu en in de toekomst het belangrijkst is.

Ons voortdurende succes is gebaseerd op een geschiedenis van ervaring en expertise, waarbij we met onze klanten samenwerken om innovatieve producten en oplossingen te ontwikkelen in onze vijf business domeinen bestaande uit Private Assets & Alternatives, Solutions, Mutual Funds, Institutional en Wealth Management en beleggen in een breed scala aan activa en regio's. Door de combinatie van ons streven naar actief beheer en onze focus op duurzaamheid zijn onze strategische capaciteiten erop gericht positieve resultaten voor onze klanten te behalen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de activa van onze klanten ter waarde van € 815,8 miljard*, die lokaal worden beheerd door 42 beleggingsteams wereldwijd. Als wereldwijd bedrijf met meer dan 5.500 getalenteerde medewerkers verspreid over 37 locaties, zijn wij in staat dicht bij onze klanten te blijven en hun behoeften te begrijpen. Wij hebben meer dan 200 jaar ervaring in beleggen en innovatie en blijven ons inzetten voor een betere toekomst door verantwoord te beleggen voor onze klanten.

Meer informatie over Schroders vindt u op www.schroders.com.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België. 

*Gegevens per 30 juni 2021

Schroders