Skip to Content

Kansen in de markt voor oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's

4 oktober 2021

Voor een succesvolle transitie naar elektrisch vervoer zijn nog veel investeringen in de oplaadinfrastructuur vereist. Schroders is enthousiast over de potentiële groei van de markt voor oplaadinfrastructuur en de sterke winst- en rendementskansen die daarmee gepaard gaan voor bedrijven die in deze bedrijfssector actief zijn. Het is eigenlijk een markt die nog in de kinderschoenen staat en daarom wellicht lastig voor beleggers om blootstelling aan te krijgen, schrijven de specialisten van Schroders.

EV-marktpenetratie naar regio
EV-marktpenetratie naar regio

Het laatste anderhalf jaar zet de omslag naar elektrische voertuigen (EV) zich sterk door. In Europa is al 10% van de nieuwe auto’s elektrisch aangedreven. Dat komt onder meer door de overheisstimuli. Maar de transitie naar elektrisch rijden bevindt zich nog altijd in de beginfase en het is allemaal nog te weinig om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. De komende jaren zal de verkoop van EV’s dus drastisch moeten stijgen.

Beperkte oplaadstructuur hindert verkoop EV’s

Een drempel is de oplaadinfrastructuur. Die zal moeten meegroeien met het aantal EV’s. Een andere drempel is de te lage oplaadsnelheid. Om elektrisch vervoer te faciliteren zal de oplaadinfrastructuur substantieel moeten groeien. Er zal meer in geïnvesteerd moeten worden. Daarnaast profiteert de markt ook van overheidsstimulering in verband met de klimaatdoelstellingen. Gezien deze duidelijke structurele rugwind voor de markt voor oplaadpunten, vindt Schroders dat bedrijven in deze sector goed gepositioneerd zijn om te profiteren van nieuwe investeringen en winstgroei. 

Oplaadpunten naar regio.
Oplaadpunten naar regio.
Oplaadpunten per 1.000.000 inwoners en per EV in Europese stedelijke agglomeraties
Oplaadpunten per 1.000.000 inwoners en per EV in Europese stedelijke agglomeraties

Wissel naar gelijkstroom

Belangrijk is om het verschil in oplaadtypen te kennen. Langzame opladers gebruiken wisselstroom (AC), wat dan omgezet wordt in gelijkstroom (DC) die nodig is om een accu op te laten. Bij DC-laden wordt de wisselstroom van het net in het laadstation al omgezet in gelijkstroom en vervolgens rechtstreeks aan het voertuig geleverd. Zo’n omvormer kan een grotere capaciteit aan en dus efficiënter zijn in het opladen van de batterij. Dat beperkt de oplaadtijd aanzienlijk. De snelste lader op de markt tot nu toe, ontwikkeld door ABB, kan een auto in slechts acht minuten opladen voor een bereik van 200 km.

Snel elektriciteit tanken langs de snelweg en door...

Wisselstroomladers bevinden zich met name in de openbare ruimte, zoals woonwijken en parkeerplaatsen. De snelle gelijkstroomladers zijn vooral te vinden bij laadstations langs de snelwegen. De verwachting is dat deze trend zich doorzet. Langzame laders in woonwijken en op openbare locaties, snelle laders bij tankstations.

Dit kan veranderen als de kosten voor DC-laders drastisch zouden dalen en als er een oplossing wordt gevonden voor de achteruitgang van de accucapaciteit door snelladen. Dan zou de wereld van tanken langs de snelweg op lange reizen blijven voortbestaan. Zeker als de reikwijdte van elektrische voertuigen steeds beter wordt. Het voordeel van dit scenario is een veel beperktere wijziging van de infrastructuur, aangezien de huidige tankstations omgebouwd kunnen worden voor snelladen. Het is daarom van cruciaal belang om te zien hoe de kenmerken van de lader en de gewoonten van de consument zich in de toekomst ontwikkelen.

Forse investeringen nodig in het net

Schroders schat dat er de komende 20 jaar een 80 miljard dollar aan investeringen in de oplaadinfrastructuur nodig zijn. Daarnaast zullen er extra investeringen nodig zijn in het elektriciteitsnet. Voor de overstap naar elektrische auto's is veel meer elektriciteit nodig. Een elektrische auto verbruikt in een jaar evenveel energie als een gemiddeld huis. Het versterken van het net, zodat het kan omgaan met de extra vraag en mogelijke pieken in de vraag, zal essentieel zijn. Dat levert veel kansen op voor beleggers, de waardecreatie is aanzienlijk.

Houd waarderingen goed in de gaten

Schroders blijft enthousiast over de potentiële groei van de markt voor oplaadinfrastructuur en de sterke bijbehorende winst- en rendementsmogelijkheden voor bedrijven die daarin actief zijn. Deze markt staat nog maar in de kinderschoenen.

Het kan lastig zijn om directe blootstelling aan de sector te vinden. Aanbieders van hardware voor het opladen van elektrische voertuigen zijn onder meer de autofabrikanten, nutsbedrijven en grote olie- en gasbedrijven. ABB is een grote speler en heeft tot nu toe wereldwijd meer dan 14.000 gelijkstroom-snelladers geïnstalleerd. Een kleinere speler is het Nederlandse bedrijf Alfen, dat hoogwaardige AC-oplaadpunten biedt, evenals smart grid- en energieopslagmogelijkheden.

De concurrentie binnen de sector neemt toe en kan op de lange termijn het rendement mogelijk onder druk zetten. Daarom is het belangrijk de waarderingen goed in de gaten te houden. Niet elk bedrijf dat in de sector actief is, biedt ook een aantrekkelijke kans. Een focus op bedrijven van hoge kwaliteit met goede duurzaamheidsprofielen en een gezonde kasstroom is verstandig. Het is een markt met interessante beleggingskansen.

Lees ook On a charge or out of juice - can EV charging infrastructure keep up with the demand?, door Schroders.

Perscontacten

Wim Heirbaut Press and media relations, BeFirm
Tânia Jerónimo Cabral Head of Marketing Schroders Benelux, Schroders
Over Schroders

Schroders plc

Als wereldwijd actieve vermogensbeheerder beheren wij op actieve en verantwoorde wijze beleggingen voor een breed scala aan instellingen en particulieren, om hen te helpen hun financiële doelen te bereiken en zich voor te bereiden op de toekomst. De wereld verandert voortdurend en omdat onze klanten centraal staan in alles wat we doen, begrijpen we dat we ons bedrijf moeten blijven aanpassen en ontwikkelen in lijn met wat voor onze klanten nu en in de toekomst het belangrijkst is.

Ons voortdurende succes is gebaseerd op een geschiedenis van ervaring en expertise, waarbij we met onze klanten samenwerken om innovatieve producten en oplossingen te ontwikkelen in onze vijf business domeinen bestaande uit Private Assets & Alternatives, Solutions, Mutual Funds, Institutional en Wealth Management en beleggen in een breed scala aan activa en regio's. Door de combinatie van ons streven naar actief beheer en onze focus op duurzaamheid zijn onze strategische capaciteiten erop gericht positieve resultaten voor onze klanten te behalen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de activa van onze klanten ter waarde van € 815,8 miljard*, die lokaal worden beheerd door 42 beleggingsteams wereldwijd. Als wereldwijd bedrijf met meer dan 5.500 getalenteerde medewerkers verspreid over 37 locaties, zijn wij in staat dicht bij onze klanten te blijven en hun behoeften te begrijpen. Wij hebben meer dan 200 jaar ervaring in beleggen en innovatie en blijven ons inzetten voor een betere toekomst door verantwoord te beleggen voor onze klanten.

Meer informatie over Schroders vindt u op www.schroders.com.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België. 

*Gegevens per 30 juni 2021

Schroders