Is het gedaan met de dollar?

Naarmate de betrekkingen van de VS met China verslechteren groeit de bezorgdheid dat Beijing zijn Amerikaanse staatsobligaties zal dumpen.

Zal de trend om valutareserves te diversifiëren versnellen, nu de VS besloten heeft om de tegoeden van de Russische centrale bank te bevriezen? Betekent dit dan het einde van de dominantie van de Amerikaanse dollar, vraagt David Rees, senior econoom opkomende markten bij Schroders zich af.

Er zijn meer opkomende markten die zich bedreigd kunnen voelen door de recente acties van de VS. Denk aan China dat is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. En tussen de twee landen spelen er andere strategische kwesties die niet snel zullen verdwijnen. 

Story image

Wat zijn de opties voor China?

Naarmate de betrekkingen met Washington verslechteren groeit de bezorgdheid dat Beijing zijn Amerikaanse staatsobligaties, met een huidige waarde van ongeveer 1,1 biljoen dollar, zal dumpen om de Amerikaanse financiële markten te ontwrichten en de obligatierente op te drijven. Het voor de hand liggende tegenargument is dat Beijing daarmee zichzelf in de voet schiet door de waarde van zijn eigen reserves te laten kelderen en de rente bij zijn belangrijkste exportpartner op te drijven. Dit zou de kiem leggen voor een vertraging van de eigen economie. Het is heel goed mogelijk dat de bezorgdheid over financiële sancties zwaarder weegt dan het economisch gezond verstand. Maar zelfs dan is het onduidelijk waar China zijn geld zou kunnen parkeren. 

Dus waar zou China wel heen kunnen gaan?

De reserves kunnen in theorie in staatsobligaties van bevriende emittenten worden gestoken. Maar er zijn een paar problemen die dit onwaarschijnlijk maken. Zo zou het aanhouden van schuld van opkomende markten met een relatief lage rating de reserves enorm volatiel maken. Deze risicovollere obligaties hebben de neiging in waarde te dalen in tijden van crisis, het tegenovergestelde van wat normaliter gebeurt met veilige havenbeleggingen zoals Amerikaanse staatsobligaties.

Cryptocurrencies zijn genoemd als oplossing voor alle financiële angst in de wereld, maar deze optie is voor China in de nabije toekomst een no-go. Cryptocurrencies zijn waarschijnlijk niet groot of liquide genoeg om een aanzienlijk deel van China's reserves te absorberen.

Dan blijven alleen fysieke activa zoals grondstoffen over, met name goud. Goud vertegenwoordigt slechts een klein deel van China's reserves en het ligt voor de hand reserves daarheen te verplaatsen. Toch zijn er ook twijfels over de sanctiebestendigheid van goud. Het aanhouden van goudreserves bij de centrale bank van een ander land maakt ze kwetsbaar voor inbeslagname. 

Met andere woorden, er zijn niet zo veel opties voor China. Misschien zal China stoppen met net als in het verleden snel Amerikaans schatkistpapier op te kopen en dat van Amerikaanse bondgenoten, maar het is onwaarschijnlijk dat het dit zal dumpen of aanzienlijk zal diversifiëren naar andere activa. 

Story image

Zou het voor andere opkomende markten zinvol zijn hun reserves te diversifiëren?

Het lijkt onwaarschijnlijk dat welke opkomende markt dan ook, afgezien van Rusland omdat het weinig keus heeft, al zijn reserves in renminbi zou omzetten. Het risico dat China de reserves van een land willekeurig kan bevriezen als gevolg van een verzuring van de bilaterale betrekkingen, is minstens even groot, zo niet groter, en het aanhouden van Amerikaanse dollars is waarschijnlijk nog steeds nuttig in tijden van crisis.

Naast de vrees voor sancties zijn er echter ook meer orthodoxe economische redenen om te diversifiëren, aangezien veel opkomende markten veel handel drijven met China, waarbij zij vaak bilaterale tekorten hebben. Indien China meer betaling voor export in zijn eigen valuta blijft accepteren, zullen centrale banken in de opkomende markten (en ook andere) wellicht CNY-reserves gaan opbouwen. Dit zou ook stroken met de wens van Beijing om de renminbi te internationaliseren.

Lees ook Is the dollar done? Door David Rees, senior EM economist bij Schroders.

Perscontact

Wim Heirbaut Press and media relations, BeFirm
Tânia Jerónimo Cabral Head of Marketing Schroders Benelux, Schroders
Over Schroders

Schroders plc

Schroders werd opgericht in 1804 en is een van de grootste onafhankelijke beleggingsondernemingen in Europa, met een beheerd vermogen van €871,3 miljard (stand per 31 december 2021). De oprichtersfamilie is nog steeds een belangrijke aandeelhouder en bezit ongeveer 48% van de stemgerechtigde aandelen. Al die jaren heeft Schroders sterke financiële resultaten weten te behalen. Het heeft een beurswaarde van circa £8 miljard en heeft meer dan 5700 mensen in dienst, verspreid over 37 locaties.

Schroders onderscheidt zich door een zeer gevarieerd bedrijfsmodel, zowel wat regio's, beleggingscategorieën als klantenkring betreft. De activiteiten zijn onderverdeeld in vijf gebieden: institutioneel, beleggingsfondsen, private assets, alternatieve beleggingen en wealth management. Dit maakt het mogelijk innovatieve producten en oplossingen aan te bieden, die zijn afgestemd op de behoeften van uiteenlopende klanten waaronder verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, staatsbeleggingsfondsen, universiteitsfondsen en stichtingen. Daarnaast werkt Schroders ook voor eindklanten, via de relatie met distributeurs, financieel adviseurs en online platforms. Schroders' wealth management activiteiten komen voort uit zijn strategische ambitie om klanten, groot en klein, te ondersteunen bij hun financiële planning en het beheer van hun vermogen.

In de toekomst wil Schroders zijn vermogensbeheeractiviteiten verder uitbreiden, nauwere relaties met eindklanten opbouwen en de activiteiten in private assets en alternatieve beleggingen intensiveren. Daarbij staat één doel voorop: uitstekende beleggingsresultaten voor de klanten behalen door actief beheer. Hun kapitaal wordt belegd in duurzame en toekomstgerichte ondernemingen om positieve veranderingen in de wereld te versnellen. De bedrijfsfilosofie van Schroders berust namelijk op de overtuiging dat goede resultaten voor de klanten tot goede resultaten voor de aandeelhouders en alle andere stakeholders leiden.

Uitgegeven door Schroder Investment Management Limited. Registratienr. 1893220 Engeland. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.  Indien u regelmatige updates via e-mail wenst te ontvangen, kunt u zich online op www.schroders.com registeren voor onze nieuwsservice.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België.

Schroders