De centrale banken zullen voorrang geven aan inflatie boven groei

Het tijdperk van gratis geld is voorbij

Door Azad Zangana, Senior European Economist and Strategist bij Schroders

Door de inflatiedruk moet het monetaire beleid strakker en restrictiever worden dan in het recente verleden het geval was. Een hogere rente gedurende een langere periode zal een belangrijk kenmerk zijn van het nieuwe beleid en het marktgedrag.

De centrale banken hebben waarschijnlijk al genoeg gedaan om de inflatie op korte termijn te verlagen, maar bij de afweging tussen groei en inflatie heeft zich een regimeverschuiving voorgedaan.

De wereldeconomie zal waarschijnlijk blijven kampen met cyclische inflatie en een aanhoudend tekort aan arbeidskrachten, waardoor de arbeidskosten stijgen. De wereldeconomie moet ook leren omgaan met de toenemende structurele inflatie als gevolg van de politieke fragmentatie en de reactie op de nieuwe wereldorde. De deglobalisering heeft een einde gemaakt aan het globaliseringsdividend en dus is er minder ruimte voor binnenlandse inflatiedruk dan in het verleden.

Hoe lovenswaardig ook, de decarbonisatie en de overgang naar een duurzamere economie zullen waarschijnlijk een zeer inflatoire tendens opleveren.

Een structureel hogere inflatie betekent dat het monetaire beleid strakker en restrictiever moet blijven dan vóór de pandemie, willen de centrale banken voldoen aan hun verplichtingen om de prijsstabiliteit te handhaven. De regimeverschuiving zal resulteren in hogere rentetarieven gedurende een langere periode en een vermindering van de wereldwijde liquiditeit.

Een hogere rente zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de beleggers en de financiële markten. Namelijk qua waardering van activa en qua extra volatiliteit. De beleggers zullen zich moeten aanpassen aan een wereld waarin men niet kan rekenen op de "Fed put" om risicovolle activa te redden. Het tijdperk van het gratis geld is voorbij.

Lees de volledige analyse in Regime shift: central banks will prioritise inflation over growth, door Azad Zangana, Senior European Economist and Strategist bij Schroders.

Azad Zangana
Azad Zangana

Perscontacten

Wim Heirbaut Press and media relations, BeFirm
Tânia Jerónimo Cabral Head of Marketing Schroders Benelux, Schroders
Over Schroders

Schroders plc

Schroders werd opgericht in 1804 en is een van de grootste onafhankelijke beleggingsondernemingen in Europa, met een beheerd vermogen van €831,3 miljard (stand per 31 december 2022). De oprichtersfamilie is nog steeds een belangrijke aandeelhouder en bezit ongeveer 44% van de stemgerechtigde aandelen. Al die jaren heeft Schroders sterke financiële resultaten weten te behalen. Het heeft een beurswaarde van circa £7 miljard en heeft meer dan 6100 mensen in dienst, verspreid over 38 locaties.

Schroders onderscheidt zich door een zeer gevarieerd bedrijfsmodel, zowel wat regio's, beleggingscategorieën als klantenkring betreft. De activiteiten zijn onderverdeeld in vijf gebieden: institutioneel, beleggingsfondsen, private assets, alternatieve beleggingen en wealth management. Dit maakt het mogelijk innovatieve producten en oplossingen aan te bieden, die zijn afgestemd op de behoeften van uiteenlopende klanten waaronder verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, staatsbeleggingsfondsen, universiteitsfondsen en stichtingen. Daarnaast werkt Schroders ook voor eindklanten, via de relatie met distributeurs, financieel adviseurs en online platforms. Schroders' wealth management activiteiten komen voort uit zijn strategische ambitie om klanten, groot en klein, te ondersteunen bij hun financiële planning en het beheer van hun vermogen.

In de toekomst wil Schroders zijn vermogensbeheeractiviteiten verder uitbreiden, nauwere relaties met eindklanten opbouwen en de activiteiten in private assets en alternatieve beleggingen intensiveren. Daarbij staat één doel voorop: uitstekende beleggingsresultaten voor de klanten behalen door actief beheer. Hun kapitaal wordt belegd in duurzame en toekomstgerichte ondernemingen om positieve veranderingen in de wereld te versnellen. De bedrijfsfilosofie van Schroders berust namelijk op de overtuiging dat goede resultaten voor de klanten tot goede resultaten voor de aandeelhouders en alle andere stakeholders leiden.

Uitgegeven door Schroder Investment Management Limited. Registratienr. 1893220 Engeland. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.  Indien u regelmatige updates via e-mail wenst te ontvangen, kunt u zich online op www.schroders.com registeren voor onze nieuwsservice.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België.

Schroders