Carbon Framework van Schroders helpt beleggers met duurzaam beleggen

De dringende behoefte aan actie op het gebied van klimaatverandering en de waarschijnlijke beleidsreacties betekenen dat beleggers moeten nadenken over CO2 in hun beleggingsportefeuilles. En ze moeten dat vanuit meerdere perspectieven doen. Om beleggers hierbij te helpen, heeft Schroders een Carbon Framework ontwikkeld.

Story image

Het raamwerk rust op vier pijlers van activiteit in de CO2-beleggingseconomie. De eerste twee zijn pijlers van beleidsonderzoek, namelijk overheidsbeleid en centralebankbeleid. Inzicht in deze eerste twee pijlers helpt beleggers bij het inschatten van de risico's en kansen voor hun portefeuilles. Deze onderzoekspijlers kunnen en moeten beleggers gebruiken om inzicht te krijgen in welke activa zij in de toekomst kunnen beleggen. Een verkeerd begrip van het beleid kan ertoe leiden dat beleggers achterop geraken in hun begrip van de ontwikkeling van het duurzame beleggingslandschap. Daardoor worden zij blootgesteld aan grotere duurzaamheidsrisico’s. Daarnaast moeten beleggers ook rekening houden met het gedrag van bedrijven en consumenten.

De andere twee pijlers van het raamwerk vertegenwoordigen CO2-gerelateerde activa die beleggers concreet kunnen kopen en verkopen. De twee soorten verhandelbare markten - gereguleerde en vrijwillige - zijn vanuit het oogpunt van de belegger zeer verschillend. Schroders meent dat er zowel een beleggings- als een duurzaamheidsmotief is voor het gebruik van CO2-emissierechten, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik binnen een portefeuille.

Het koolstofarm maken van het systeem zal op een niet-lineaire en onvoorspelbare manier gebeuren, met veel wendingen op het pad. Markten voor CO2-gerelateerde activa kunnen beleggers kansen bieden om hun portefeuilles rechtstreeks te beschermen tegen CO2-prijsrisico’s en hun voordeel te doen met de kansen die door de energietransitie worden gecreëerd, en zo ook hun nettobijdrage aan de klimaatverandering te verminderen.

Lees ook "Our carbon framework for sustainable investing", part 1 en part 2, door Lesley-Ann Morgan, Head of Multi-asset Strategy, en Ben Popatlal, Multi-asset Strategist bij Schroders.

Perscontacten

Wim Heirbaut Press and media relations, BeFirm
Tânia Jerónimo Cabral Head of Marketing Schroders Benelux, Schroders
Over Schroders

Schroders plc

Schroders werd opgericht in 1804 en is een van de grootste onafhankelijke beleggingsondernemingen in Europa, met een beheerd vermogen van €871,3 miljard (stand per 31 december 2021). De oprichtersfamilie is nog steeds een belangrijke aandeelhouder en bezit ongeveer 48% van de stemgerechtigde aandelen. Al die jaren heeft Schroders sterke financiële resultaten weten te behalen. Het heeft een beurswaarde van circa £8 miljard en heeft meer dan 5700 mensen in dienst, verspreid over 37 locaties.

Schroders onderscheidt zich door een zeer gevarieerd bedrijfsmodel, zowel wat regio's, beleggingscategorieën als klantenkring betreft. De activiteiten zijn onderverdeeld in vijf gebieden: institutioneel, beleggingsfondsen, private assets, alternatieve beleggingen en wealth management. Dit maakt het mogelijk innovatieve producten en oplossingen aan te bieden, die zijn afgestemd op de behoeften van uiteenlopende klanten waaronder verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, staatsbeleggingsfondsen, universiteitsfondsen en stichtingen. Daarnaast werkt Schroders ook voor eindklanten, via de relatie met distributeurs, financieel adviseurs en online platforms. Schroders' wealth management activiteiten komen voort uit zijn strategische ambitie om klanten, groot en klein, te ondersteunen bij hun financiële planning en het beheer van hun vermogen.

In de toekomst wil Schroders zijn vermogensbeheeractiviteiten verder uitbreiden, nauwere relaties met eindklanten opbouwen en de activiteiten in private assets en alternatieve beleggingen intensiveren. Daarbij staat één doel voorop: uitstekende beleggingsresultaten voor de klanten behalen door actief beheer. Hun kapitaal wordt belegd in duurzame en toekomstgerichte ondernemingen om positieve veranderingen in de wereld te versnellen. De bedrijfsfilosofie van Schroders berust namelijk op de overtuiging dat goede resultaten voor de klanten tot goede resultaten voor de aandeelhouders en alle andere stakeholders leiden.

Uitgegeven door Schroder Investment Management Limited. Registratienr. 1893220 Engeland. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.  Indien u regelmatige updates via e-mail wenst te ontvangen, kunt u zich online op www.schroders.com registeren voor onze nieuwsservice.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België.

Schroders