Belgische gezinnen zoeken steeds meer naar alternatieven voor traditionele spaarboekje

En dat is niet langer enkel een mannenzaak, volgens de resultaten van de Schroders Belgian Investor Survey 2022

29 juni 2022

Liefst 70% van de volwassen Belgische bevolking gebruikt zijn spaarrekening als een beleggingsinstrument. Dat blijkt uit een grote enquête van vermogensbeheerder Schroders bij 1.000 Belgen1. Maar omwille van de lage rente op spaarboekjes, zoeken steeds meer mensen naar alternatieve beleggingen. Bovendien vinden steeds meer vrouwen de weg naar beleggen terwijl dat vroeger toch vooral een mannenzaak was.

Wie vandaag een som geld op zijn spaarrekening heeft, zoekt volop naar alternatieven om zijn spaargeld te laten renderen. Dat komt omdat spaarboekjes momenteel weinig tot niets opleveren.

Toch staat er momenteel heel veel geld op spaarrekeningen. Bij 70% van de volwassen Belgen is het klassieke spaarboekje het beleggingsinstrument bij uitstek, zo blijkt uit het onderzoek van Schroders, een internationale vermogensbeheerder. Daarnaast blijken fondsen voor 54,4% van de ondervraagden een aantrekkelijk alternatief te zijn voor het spaarboekje.

Beleggen in fondsen zit in de lift. Uit het onderzoek blijkt dat 41% ​ van de ondervraagden tussen 18 en 34 jaar aangeeft in fondsen te willen beleggen, wat een pak meer is dan het gemiddelde van de ondervraagden (28%).

Een klein derde van de ondervraagden (28%) belegt al in aandelen van beursgenoteerde bedrijven, terwijl een minderheid (8%) bedrijfs- of overheidsobligaties aanhoudt.

De enquête van Schroders polste ook via welke weg er vandaag vooral geïnvesteerd wordt in fondsen. De ondervraagden konden meerdere opties aanduiden. Wie belegt doet dat vandaag vooral via de bank (87,8%) en op de beurs, al dan niet ondersteund door derden (38,8%). Ook pensioenfondsen zijn met 38% erg populair.

Steeds meer vrouwen beleggen

Historisch gezien zijn het vooral mannen die de financiën in het gezin regelen. Maar die stelling gaat vandaag niet meer op. Steeds meer vrouwen voelen zich comfortabel bij beleggingen. Zo geeft 28% van de ondervraagde vrouwen aan zeker of waarschijnlijk in de volgende 12 maanden in fondsen te willen beleggen, tegenover 28% van de ondervraagde mannen.

Energietransitie is een populair beleggingsthema

Uit de enquête van Schroders blijkt dat de ondervraagden vooral willen beleggen in bedrijven die zich bezighouden met energietransitie. 33% geeft aan in zulke bedrijven te willen beleggen. De energietransitie is momenteel ook zeer actueel. Denk aan de stijgende benzine-, diesel- en gasprijzen en de zoektocht naar alternatieve energie om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas en Russische olie. Een tweede populair beleggingsthema is de farmaceutische sector (20%). Terwijl 19% aangeeft dat de aard van het bedrijf niet veel uitmaakt, zolang de belegging maar opbrengt.

Grote steden zijn de toekomst, maar er is nog werk aan de winkel

Steeds meer mensen wonen in grote steden. Momenteel woont 4,2 miljard van de wereldbevolking in een grote stad en tegen 2050 zou dat aantal kunnen oplopen tot 6,7 miljard mensen. De inrichting en modernisering van grote steden (o.a. op het vlak van infrastructuur, ICT, klimaateffecten, veiligheid en levenskwaliteit) biedt heel wat interessante kansen voor beleggers. De door Schroders ondervraagde Belgen zijn zich van deze uitdagingen nog niet direct bewust en minder dan 50% beschouwt grote steden als een mogelijk beleggingsthema. Maar toen de onderzoekers wat dieper op het onderwerp ingingen, ging drievierden van de ondervraagden wel akkoord met de stelling dat er een relatieve urgentie is om het beheer van steden aan te pakken en dat de effecten daarvan binnen de 20 jaar zichtbaar moeten zijn. Vooral de Franstalige Belgen bleken gevoelig voor dit thema.

Hoeveel geld willen mensen in fondsen beleggen?

Gemiddeld willen de ondervraagden in de volgende 12 maanden een bedrag van 17.997 euro in fondsen beleggen. Maar het merendeel (18%) zegt minder dan 2.500 euro te willen spenderen. Het gemiddelde te beleggen bedrag ligt best hoog en dat komt omdat 1% van de ondervraagden aangaf meer dan 200.000 euro in fondsen te willen beleggen.

“De huidige economische situatie tempert de beleggingsambities, daar kunnen we niet om heen. Maar wanneer we fondsopties voorstellen dan merken we een grote interesse in de energietransitie, de farmaceutische sector en bedrijven die duurzaamheid centraal stellen. Naar de toekomst toe zal beleggen in de modernisering en aanpassing van grote steden ook aantrekkelijke kansen bieden,” aldus Wim Nagler, Sales Director Belgium & Luxembourg Schroders.
“Hoewel de consumenten nog voorzichtig zijn, zoeken ze informatie over de inhoud van beleggingsproducten en lijken zij wel open te staan om fondsen uit te proberen. Belangrijke voorwaarde is dat het om fondsen gaat die overeenstemmen met de waarden van de belegger – wat nog belangrijker is voor vrouwen dan mannen – en stoelen op een goed advies van een specialist met voldoende geloofwaardigheid,” zegt Marie-Noëlle De Greef, Senior Consultant bij Schroders.

1AQ Rate voerde in april 2022 in opdracht van vermogensbeheerder Schroders een onderzoek bij 1000 Belgen tussen 18 en 70 jaar ​ over hoe Belgische gezinnen hun budget beheren en beleggen.

Perscontacten

Wim Heirbaut Press and media relations, BeFirm
Tânia Jerónimo Cabral Head of Marketing Schroders Benelux, Schroders

 

Over Schroders

Schroders plc

Schroders werd opgericht in 1804 en is een van de grootste onafhankelijke beleggingsondernemingen in Europa, met een beheerd vermogen van €871,3 miljard (stand per 31 december 2021). De oprichtersfamilie is nog steeds een belangrijke aandeelhouder en bezit ongeveer 48% van de stemgerechtigde aandelen. Al die jaren heeft Schroders sterke financiële resultaten weten te behalen. Het heeft een beurswaarde van circa £8 miljard en heeft meer dan 5700 mensen in dienst, verspreid over 37 locaties.

Schroders onderscheidt zich door een zeer gevarieerd bedrijfsmodel, zowel wat regio's, beleggingscategorieën als klantenkring betreft. De activiteiten zijn onderverdeeld in vijf gebieden: institutioneel, beleggingsfondsen, private assets, alternatieve beleggingen en wealth management. Dit maakt het mogelijk innovatieve producten en oplossingen aan te bieden, die zijn afgestemd op de behoeften van uiteenlopende klanten waaronder verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, staatsbeleggingsfondsen, universiteitsfondsen en stichtingen. Daarnaast werkt Schroders ook voor eindklanten, via de relatie met distributeurs, financieel adviseurs en online platforms. Schroders' wealth management activiteiten komen voort uit zijn strategische ambitie om klanten, groot en klein, te ondersteunen bij hun financiële planning en het beheer van hun vermogen.

In de toekomst wil Schroders zijn vermogensbeheeractiviteiten verder uitbreiden, nauwere relaties met eindklanten opbouwen en de activiteiten in private assets en alternatieve beleggingen intensiveren. Daarbij staat één doel voorop: uitstekende beleggingsresultaten voor de klanten behalen door actief beheer. Hun kapitaal wordt belegd in duurzame en toekomstgerichte ondernemingen om positieve veranderingen in de wereld te versnellen. De bedrijfsfilosofie van Schroders berust namelijk op de overtuiging dat goede resultaten voor de klanten tot goede resultaten voor de aandeelhouders en alle andere stakeholders leiden.

Uitgegeven door Schroder Investment Management Limited. Registratienr. 1893220 Engeland. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.  Indien u regelmatige updates via e-mail wenst te ontvangen, kunt u zich online op www.schroders.com registeren voor onze nieuwsservice.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België.

Schroders