Skip to Content

Beleggers willen komende jaren meer beleggen in klimaatleiders

20 september 2021

De beleggers willen zich in toenemende mate ervan verzekeren dat ze beleggen in strategieën die consistent zijn met het bereiken van een snelle decarbonisatie. Bedrijven met ambitieuze plannen om hun bedrijf koolstofarm te maken, kunnen uitgroeien tot ‘klimaatleider’. In de komende jaren zal klimaatleiderschap een concurrentievoordeel bieden.

Investeren in het koolstofarm maken van de economie kan betekenen dat beleggers alleen bedrijven selecteren die met hun producten de energietransitie direct mogelijk maken, zoals fabrikanten van windturbines of zonnepanelen. Er is echter een groeiend besef dat wereldwijd elke sector zijn steentje moet bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, aldus twee experts van Schroders : Isabelle Hervey-Bathurst, Global Sector Specialist, en Simon Webber, Lead Portfolio Manager.

Bedrijven met een lage CO2-uitstoot, gemeten naar hun scope 1 en scope 2 emissies, beginnen al een premie op de aandelenprijs te krijgen ten opzichte van hun sectorgenoten met een hogere CO2-uitstoot, zoals de onderstaande grafiek laat zien. Scope 1 emissies zijn de emissies die rechtstreeks door een bedrijf worden veroorzaakt door zijn activiteiten, terwijl scope 2 de energie betreft die het bedrijf gebruikt.

Story image

Maar de bedrijven worden ambitieuzer. Naarmate meer bedrijven zich inzetten voor een netto nul CO2-uitstoot, breiden ze hun doelstellingen steeds meer uit naar scope 3 emissies. Dat zijn de indirecte emissies die in de waardeketen ontstaan door toeleveranciers of door het gebruik van verkochte producten. Het opnemen van indirecte emissies in de bedrijfsdoelstellingen betekent dat bedrijven moeten samenwerken met leveranciers die op hetzelfde pad zitten om hun doelstellingen te halen.

Bedrijven die op dit gebied het voortouw nemen, kunnen minder risicovolle beleggingen worden dan bedrijven die achterblijven. Door hun bedrijven - inclusief hun toeleveringsketens - eerder koolstofvrij te maken dan hun concurrenten, minimaliseren deze ‘klimaatleiders’ hun risico in een omgeving van agressievere overheids- en maatschappelijke maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te reguleren, te belasten en te beprijzen. Klimaatleiderschap is dan geen kostenpost meer, maar een concurrentievoordeel. Beleggers in deze bedrijven kunnen profiteren van een hoger beleggingsrendement, terwijl ze er ook zeker van kunnen zijn dat hun kapitaal wordt belegd in bedrijven die bijdragen aan de decarbonisatie.

Klimaatleiderschap in de praktijk: Microsoft

Eén van die klimaatleiders is Microsoft. Het bedrijf heeft ambitieuze doelen gesteld die alle onderdelen van het bedrijf moeten mobiliseren en heeft toegezegd de voortgang regelmatig te evalueren.

Microsoft streeft er bijvoorbeeld naar om 100% hernieuwbare energie te gebruiken tegen 2025. Het bedrijf heeft ook toegezegd om tegen 2030 waterpositief te zijn (wat betekent dat het meer water zal aanvullen dan het verbruikt), om tegen 2030 afvalvrij te zijn en om een netto-nul ontbossing te bereiken voor alle nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen.

Microsoft heeft zich er ook toe verbonden om tegen 2030 CO2-neutraal te zijn en tegen 2050 de volledige CO2-voetafdruk te wissen die sinds de oprichting van het bedrijf in 1975 werd gecreëerd.

Hoe gaan ze dit allemaal doen? Eén manier is de invoering van een interne ‘CO2-belasting’ die elke Microsoft-divisie moet betalen op basis van de hoeveelheid CO2 die ze uitstoot. Dat geldt nu al voor scope 1 en 2 emissies, maar vanaf dit jaar zal ook scope 3 worden meegerekend. De belasting stimuleert elke divisie om aandacht te besteden aan haar CO2-uitstoot en te proberen die te verminderen.

Emissies terugdringen is één ding; historische emissies verwijderen is iets heel anders. Veel van de technologie die hiervoor nodig is, bevindt zich in het beste geval nog maar in een beginstadium. Daarom investeert Microsoft 1 miljard dollar in een klimaatinnovatiefonds om de wereldwijde ontwikkeling van koolstofreductie-, afvang- en verwijderingstechnologieën te versnellen.

Belangrijk is dat het bedrijf zijn vooruitgang openbaar maakt via een jaarlijks milieuduurzaamheidsrapport. Microsoft is al op weg naar netto nul. Veel andere bedrijven bevinden zich in een veel vroeger stadium van hun decarbonisatie.

Schroders ziet een duidelijke kans ontstaan voor beleggers in bedrijven die hun verantwoordelijkheid voor het koolstofarm maken van hun onderneming serieus nemen. Nu de samenleving en beleidsmakers inactiviteit gaan bestraffen en bedrijven gaan belonen die de klimaatverandering helpen aanpakken, kunnen deze beleggingen waarde creëren.

Lees ook What makes a company a climate leader?, door Isabelle Hervey-Bathurst, Global Sector Specialist, en Simon Webber, Lead Portfolio Manager, bij Schroders.

Isabelle Hervey-Bathurst
Isabelle Hervey-Bathurst
Simon Webber
Simon Webber

Perscontacten

Wim Heirbaut Press and media relations, BeFirm
Tânia Jerónimo Cabral Head of Marketing Schroders Benelux, Schroders
Over Schroders

Schroders plc

Als wereldwijd actieve vermogensbeheerder beheren wij op actieve en verantwoorde wijze beleggingen voor een breed scala aan instellingen en particulieren, om hen te helpen hun financiële doelen te bereiken en zich voor te bereiden op de toekomst. De wereld verandert voortdurend en omdat onze klanten centraal staan in alles wat we doen, begrijpen we dat we ons bedrijf moeten blijven aanpassen en ontwikkelen in lijn met wat voor onze klanten nu en in de toekomst het belangrijkst is.

Ons voortdurende succes is gebaseerd op een geschiedenis van ervaring en expertise, waarbij we met onze klanten samenwerken om innovatieve producten en oplossingen te ontwikkelen in onze vijf business domeinen bestaande uit Private Assets & Alternatives, Solutions, Mutual Funds, Institutional en Wealth Management en beleggen in een breed scala aan activa en regio's. Door de combinatie van ons streven naar actief beheer en onze focus op duurzaamheid zijn onze strategische capaciteiten erop gericht positieve resultaten voor onze klanten te behalen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de activa van onze klanten ter waarde van € 815,8 miljard*, die lokaal worden beheerd door 42 beleggingsteams wereldwijd. Als wereldwijd bedrijf met meer dan 5.500 getalenteerde medewerkers verspreid over 37 locaties, zijn wij in staat dicht bij onze klanten te blijven en hun behoeften te begrijpen. Wij hebben meer dan 200 jaar ervaring in beleggen en innovatie en blijven ons inzetten voor een betere toekomst door verantwoord te beleggen voor onze klanten.

Meer informatie over Schroders vindt u op www.schroders.com.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België. 

*Gegevens per 30 juni 2021

Schroders